Wydarzenia

Działania dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

Data publikacji 19.10.2016

pol116Rowerzyści, motorowerzyści i piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Zwłaszcza oni są narażeni na utratę życia i zdrowia w przypadku zdarzenia drogowego. Naruszanie przepisów dotyczących tych uczestników, jest też jedną z przyczyn wysokiej śmiertelności ofiar wypadków. Dlatego też, wczorajsze działania ostrowskich policjantów ukierunkowano na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Pieszy jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, ale niestety bardzo często skutki potrącenia przez pojazd mogą być tragiczne. Do wypadków z udziałem pieszych dochodzi najczęściej w złożonych okolicznościach, przy współwystępowaniu wielu czynników związanych zarówno z zachowaniem użytkowników drogi, otoczeniem jak również warunkami atmosferycznymi.

Wczorajsze działania ostrowskich policjantów ukierunkowano na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci zwracali uwagę na wykroczenia popełniane zarówno przez pieszych, jak i kierujących. Osoby piesze w okresie zimowo - wiosennym stanowią najbardziej zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Częste opady deszczu wpływają na stan jezdni, powodując, że droga hamowania pojazdu niebezpiecznie się wydłuża. Same zachowanie uczestników ruchu ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Wykroczenia, które popełniali zmotoryzowani i piesi, zwykle powtarzają się podczas podsumowywania tego typu działań.

Przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy wbieganie na jezdnie przed nadjeżdżające pojazdy, to najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze. Błędy, które w przypadku potrącenia przez pojazd, mogą okazać się tragiczne w skutkach. Druga grupa do której skierowane były działania to kierujący pojazdami i rowerzyści. W tym przypadku policjanci ujawnili wykroczenia m. in. przejeżdżanie rowerzystów przez przejście dla pieszych, czy też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, parkowanie w miejscu niedozwolonym.

Podczas prowadzonej akcji funkcjonariusze ujawnili ponad 100 wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami, pieszych i rowerzystów.

Policjanci będą konsekwentnie prowadzić działania dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Najważniejsze jest jednak zachowanie się na drodze kierowców i pieszych. Jeśli będą stosować się do przepisów ruch drogowego, zdarzeń z udziałem pieszych będzie mniej.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych.