Podsumowanie pierwszego dnia działań „PRĘDKOŚĆ” - Wydarzenia - KPP Ostrów Wlkp

Wydarzenia

Podsumowanie pierwszego dnia działań „PRĘDKOŚĆ”

Data publikacji 24.08.2017

Ostrowska drogówka podsumowała efekty działań „PRĘDKOŚĆ” przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia br. na drogach powiatu ostrowskiego. Policjanci przeprowadzili łącznie 132 kontrole pojazdów i nałożyli 96 mandatów karnych za niestosowanie się do obowiązujących przepisów.

W dniach 21 - 25 sierpnia br. policjanci na terenie całej Wielkopolski w ramach działań "Prędkość" czuwają nad bezpieczeństwem drogowym. Działania mundurowych przede wszystkim skierowane są na egzekwowanie prawidłowego zachowania wśród kierowców pod kątem przestrzegania ograniczeń prędkości i zasad bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili wczoraj na terenie powiatu ostrowskiego działania, których efekty przedstawiamy w poniższej tabeli:

Informacja o efektach działań p.k. "PRĘDKOŚĆ"

przeprowadzonych w dniu 23.08.2017 roku przez KPP w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

23.08.2017r

Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach

21

Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach

0

Liczba legitymowanych osób - ogółem

137

Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie:

132

W tym

samochodów osobowych

116

samochodów ciężarowych

1

busów

14

autokarów

1

motocykli

0

motorowerów

0

Liczba ujawnionych:

wykroczeń - ogółem

0

przestępstw z art. 178a§1 k.k.

0

innych przestępstw

0

wykroczeń z art. 87§1 k.w.

0

wykroczeń z art. 87§2 k.w.

0

wykroczeń z art. 87§1a k.w.

0

Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu:

ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba

96

za przekroczenie prędkości jazdy – ogółem

83

Za przekroczenie prędkości o 50km/h w obszarze zabudowanym

0

 

za przekroczenia prędkości w obrębie przejść dla pieszych

8

nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower - ogółem

0

nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - liczba

0

nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście - liczba

0

wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych - liczba

0

nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem

0

nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem

0

za inne wykroczenia

13

Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie

1

Liczba zastosowanych pouczeń

4

Zatrzymane dokumenty

prawa jazdy (ogółem)

0

prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym

0

dowody rejestracyjne

9

 

Opr. st. sierż. Patrycja Lichtarowicz