Ostrów mówi STOP dopalaczom - film - Profilaktyka - KPP Ostrów Wlkp

Profilaktyka

Ostrów mówi STOP dopalaczom - film

okadka_dvdDopalacze są związkami chemicznymi o działaniu psychostymulującym. Ich działanie jest podobne do działania narkotyków, dlatego też nazywa się je zastępczymi środkami odurzającymi. Zażywanie dopalaczy może prowadzić do uzależnień, ale znacznie gorsze jest spustoszenie jakie powodują w organizmie człowieka. Mogą one prowadzić do nieodwracalnej utraty zdrowia, a także życia. 

Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o zastępczych środkach odurzających czyli dopalaczach. I chociaż na opakowaniach tych środków można spotkać informację, że jest to tylko produkt kolekcjonerski, to ze znaczeniem tego słowa nie ma nic wspólnego. Nieodparcie wydaje się, że jedynym kolekcjonerem jest ten kto sprzedaje dopalacze, a w jego kolekcji pojawia się jedynie kolejne utracone zdrowie, kolejna rodzinna tragedia i kolejne stracone życie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim problem dopalaczy jest jednym z priorytetowych  przedsięwzięć. Cały czas prowadzone są wzmożone działania mające na celu ich zwalczanie. W szkołach prowadzone są działania profilaktyczne polegające na prelekcjach dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rodziców i kadry pedagogicznej, dotyczące szkodliwości zażywania dopalaczy.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak był inicjatorem konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta oraz takich instytucji jak Sanepid, Urząd Skarbowy, Okręgowy Inspektorat Pracy, szpitala miejskiego, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Przewodniczący Miejskiej i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

Kolejnym przedsięwzięciem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim był przygotowany wspólnie z Telewizją Internetową ok24.tv Ostrów-Kalisz i Służbą Więzienną Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, film profilaktyczny „Ostrów mówi STOP dopalaczom". Materiał filmowy składa się z dwóch, połączonych ze sobą części i stanowi kompilację rozmów dziennikarzy, policjantów i księdza z autentycznymi osobami, które zażywają lub zażywały dopalacze. W pierwszej z nich rozmówcy dzielą się swoimi refleksjami na temat skutków, jakie dopalacze wywołały w ich życiu. W drugiej części, podczas rozmowy, zarejestrowanej w ostrowskim w areszcie śledczym zatrzymany tam mężczyzna opowiada, w jaki sposób dopalacze przyczyniły się do jego wejścia w konflikt z prawem. To kolejny epizod z życia młodego człowieka, który w pierwszej części opowiadał  o swoich kontaktach z środkami zastępczymi, odradzając młodzieży sięgnięcia po dopalacze. W filmie zostały również wykorzystane autentyczne nagarnia zgłoszeń na telefon alarmowy Policji.

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ostrów mówi STOP dopalaczom" (link poniżej)

http://ok24.tv/szukaj/ostr%C3%B3w+m%C3%B3wi+stop+dopalaczom 

 

Inne przydatne linki związane z dopalaczami:

 http://www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2723&Itemid=80

 http://www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2721&Itemid=80

 http://www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2720&Itemid=80