Fajerwerki - baw się bezpiecznie ! - Policja Radzi - KPP Ostrów Wlkp

Policja Radzi

Fajerwerki - baw się bezpiecznie !

fajerZbliża się ostatnia noc 2014 r. czyli noc sylwestrowa. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami. Używanie fajerwerków może być bezpieczne pod warunkiem zachowania podstawowych i uniwersalnych zasad bezpieczeństwa zwłaszcza, że najczęściej musimy pamiętać o bezpieczeństwie nie tylko własnym ale i innych, także dzieci.

Zagadnienie dotyczące sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych, w tym także tradycyjnych fajerwerków, regulują przepisy ustaw:

 • z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2012 poz. 1329 z późn. zm.)
 • z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012, poz. 1017 z późn. zm.).

- art.31 ust. 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości.

-  art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania osobom niepełnoletnim, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego, które najczęściej wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się ich używanie.

Pamiętajmy:

 • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
 • Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków; fajerwerki mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
 • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych;
 • Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków;

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić, czy:

 • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia;
 • Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;
 • Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;
 • Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);
 • Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania;

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że:

 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
 • Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
 • W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;
 • W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
 • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
 • Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard;
 • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy aby kupować je i wykorzystywać w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku.

Opr:

asp. szt. A. Kurczaba

oficer prasowy

KPP Ostrów Wielkopolski