Uważaj, zawierając umowę - Policja Radzi - KPP Ostrów Wlkp

Policja Radzi

Uważaj, zawierając umowę

logo_policja_ostrow_wlkpNieporozumienia wynikające z nieprecyzyjnych umów mogą doprowadzić niejednokrotnie do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Zachowaj więc staranność i precyzje zawierając umowy na przykład z wykonawcą zleconych prac.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą notują sytuacje związane z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa popełnionego przez wykonawcę na niekorzyść inwestora. Jednak często okazuje się, że umowy zawierane są ustnie, i w konsekwencji co innego na temat zleconych prac mówi inwestor , a co innego wykonawca.

Zawieranie umów o wykonanie zleconych prac to bardzo ważny etap inwestycji. Brak precyzji bowiem w ich formułowaniu, a także brak zasady pisemności skutkuje często nieporozumieniami i stratami związanymi ze źle wydanymi pieniędzmi.

Inwestycja, w szczególności związana z budową, bądź remontem nieruchomości to często spore wydatki. Pamiętajmy, by planując inwestycje i zatrudniając wykonawcę prac z nią związanych sprawdzić, czy jest on wiarygodny i czy posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Ważną czynnością, o jakiej nie możemy zapomnieć, jest sporządzenie umowy, w której powinny znaleźć się informacje, co zamierzamy konkretnie wykonać, ze wskazaniem wymiarów, wyliczonej ilości potrzebnych materiałów, kosztów wykonawstwa i ewentualnych kosztów dodatkowych, które w sumie złożą się na kwotę, jaką będziemy musieli zapłacić za wykonane prace, a także termin wykonania prac. Umowa taka, sporządzona w formie pisemnej, powinna być podpisana przez obie strony.

Jeżeli postąpimy inaczej,  trudno będzie dochodzić swoich roszczeń nawet przed sądem. Oczywiście umowy ustne również są ważne, jednak są one obarczone dużym ryzykiem, gdyż każda z umawiających się stron może inaczej interpretować założone warunki.

Pomimo sporządzenia umowy pisemnej warto przeanalizować jej treść, gdyż często dostajemy ją, sporządzoną samodzielnie przez wykonawcę prac, do podpisania. Uważne i ze zrozumieniem przeczytanie przedstawionej przez niego umowy wstępnej to podstawa uniknięcia w przyszłości nieporozumień i niepotrzebnych kosztów. Jeżeli nie zgadza się nam wyliczona kwota za materiały, czy też uważamy, że zapłata za wykonanie prac jest zbyt wygórowana, musimy dążyć do zmiany w umowie lub do odstąpienia od niej, przed podpisaniem. W przeciwnym razie, zgadzając się na postawione warunki jesteśmy po wykonaniu prac zobowiązani do wskazanej w umowie zapłaty. Wtedy za późno już na kłótnie w sprawie jej wysokości.

Oczywiście, jeżeli praca została wykonana niezgodnie z założeniami, mamy prawo żądać wykonania jej w sposób właściwy, a gdy nie przyniesie to skutku sprawę możemy oddać do sądu cywilnego. Wtedy właśnie okazana przez nas umowa będzie ważnym dowodem w konfrontacji na przykład z nieuczciwym bądź niestarannym wykonawcą.