Bądź bezpieczny nad wodą - Policja Radzi - KPP Ostrów Wlkp

Policja Radzi

Bądź bezpieczny nad wodą

policja_wodnaWoda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, w jednej chwili może stać się niebezpiecznym, groźnym żywiołem, dlatego tak ważne są zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Przypominamy o ich przestrzeganiu, by pobyt nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

Wielu z nas wyjedzie na zasłużony wypoczynek nad wodę. Aby ten czas spędzony był w bezpieczny sposób należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą.

Każdego dnia na terenach akwenów wodnych dochodzi do wielu tragedii. Pamiętajmy więc o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona.

Nie należy się kąpać w miejscach niestrzeżonych przez ratowników czy ignorować regulamin kąpieliska. Pamiętajmy, że wywieszona na maszcie czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nie zapominajmy również o tym, aby:

  • nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu - najczęściej toną osoby pijane;
  • nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
  • nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
  • po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy;
  • nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;
  • nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
  • nie skakać do wody z dużej wysokości - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
  • dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;