Czy jesteś bezpieczny? - Dla szkół - KPP Ostrów Wlkp

Dla szkół

Czy jesteś bezpieczny?

konkurs5 15 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Czy jesteś bezpieczny?". W tym roku hasłem przewodnim było „Bezpiecznie spędzam czas w domu, szkole, na placu zabaw i ulicy".

Konkurs Profilaktyczny organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim na stałe wpisał się w kalendarz imprez i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, jak i dzieci oraz młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek spoza naszego powiatu. Do jego kolejnej - siódmej już edycji, przystąpiły drużyny ze szkół w Jarocinie, Ostrzeszowie, Pleszewie i oczywiście przedstawiciele gospodarzy. W turnieju, jak co roku, uczestniczyli przedstawiciele ostrowskiej Policji i Straży Miejskiej, którzy weszli w skład jury. Zasadniczym celem organizowanego przedsięwzięcia jest utrwalanie wiedzy uczniów na temat bezpiecznych zachowań w różnych środowiskach funkcjonowania, rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy w sytuacjach zagrożenia, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na czynniki zagrażające oraz budowanie świadomości potencjalnych niebezpieczeństw występujących w najbliższym otoczeniu uczniów. Priorytetowym dążeniem jest potrzeba  rozwijania u dzieci właściwych postaw i zachowań w tym zakresie.

Wśród postawionych przed drużynami zadań znalazły się: konkurs plakatów tematycznych, rozwiązywanie krzyżówek, odgadywanie znaków drogowych, pytania testowe, zadania praktyczne, demonstrowanie prawidłowych zachowań, ustalanie zasad bezpiecznych zachowań na podstawie historyjek obrazkowych, rozsypanki wyrazowe, itp. W toku zabawy drużyny określiły warunki bezpiecznych zachowań w domu, szkole, na ulicy, placu zabaw, w środkach komunikacji, wykazały się znajomością przepisów o ruchu drogowym, wiedzą na temat kontaktu z osobą nieznajomą oraz z zakresu zdrowia, żywienia i pierwszej pomocy. Aktywny udział w zabawie brali nie tylko członkowie współzawodniczących drużyn, ale i publiczność, dla której organizatorzy przygotowali wiele różnych konkurencji - zagadki tematyczne związane z ruchem drogowym, pytania problemowe, zadania praktyczne. Publiczność i drużyny wykazały doskonałą znajomość telefonów alarmowych i zasad wzywania pomocy w sytuacjach zagrożeń, dobrą znajomość znaków drogowych w poszczególnych kategoriach, umiejętność rozróżniania właściwych i niewłaściwych zachowań podczas zabawy i sytuacji życia codziennego.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali uczniowie z Pleszewa, a kolejne miejsca zajęli odpowiednio: przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, następnie Jarocina i Ostrzeszowa. Wśród nagród przekazanych przez Straż Miejską i Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim, znalazły się m.in. elementy odblaskowe, pozyskane w ramach współpracy ostrowskiej Komendy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kaliszu.

{galeria}konkurs2014{/galeria}