Konkurs dla szkół pn. "Handel ludźmi moimi oczami" - Dla szkół - KPP Ostrów Wlkp

Dla szkół

Konkurs dla szkół pn. "Handel ludźmi moimi oczami"

handel Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs na komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pn. „Handel ludźmi moimi oczami". Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w połowie czerwca przyszłego roku. Termin składania prac upływa natomiast w dniu 30 marca 2014 roku.

W ostatnim czasie Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że osoby wykorzystywane do pracy przymusowej stanowią 25% wszystkich ofiar handlu ludźmi na terenie Unii Europejskiej. Co istotne, werbowanie ofiar do pracy odbywa się zwykle za pośrednictwem kręgu najbliższych znajomych, krewnych lub zorganizowanych grup przestępczych. Coraz częściej stosowanym środkiem komunikacyjnym w procesie rekrutacji staje się Internet, w którym potencjalne ofiary mogą znaleźć liczne ogłoszenia zawierające oferty dobrze płatnej pracy. Pokrzywdzeni traktowani są jak towar, który można sprzedać i nielegalnie wykorzystać. Osoby zatrudnione w sektorach związanych m.in. z: rolnictwem, ogrodnictwem, budownictwem, przemysłem włókienniczym, przetwórstwem spożywczym, pomocą domową czy opieką zdrowotną, pracują często za minimalne stawki albo w ogóle nie otrzymują wynagrodzenia.

Co powinienem wiedzieć na temat konkursu?

Z uwagi na skalę zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej, tegoroczny konkurs na komiks dla młodzieży szkolnej został poświęcony właśnie temu problemowi. Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z poszukiwaniem oraz świadczeniem pracy w kraju i za granicą, a także zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji i utrwalania wiedzy o handlu ludźmi do pracy przymusowej poprzez stworzenie opowiadania w postaci krótkiej formy graficznej.

  • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
  • Prace konkursowe mogą zostać wykonane w następujących technikach: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia.
  • Prace należy składać osobiście,za pośrednictwem kuriera lub poczty w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi oczami".
  • W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia, do pracynależy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
  • Na prace konkursowe czekamy do dnia 30 marca 2014 roku.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi natomiast w połowie czerwca przyszłego roku.
  • Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, w tym główne cele, założenia organizacyjne oraz warunki spełniane przez prace konkursowe zostały określone w Regulaminie.
  • Organizator przewiduje przyznanie nagród dla 4 najlepszych prac, tj. za I i II miejsce oraz dwa wyróżnienia.
  • Nagroda zostanie przyznana również placówce edukacyjnej Laureata I miejsca.

Konkurs jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Komendą Główną Policji w ramach „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015".

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem:

http://www.handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6323,Konkurs-na-komiks-dla-mlodziezy-pn-quotHandel-ludzmi-moimi-oczamiquot.html

 

Tekst opracowano na podstawie informacji ze strony www.handelludzmi.eu