Mapy Zagrożeń

Policjanci informowali w jaki sposób funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 22.09.2016

dsc_4703_800x600Wzwiązku z uruchomieniem na terenie powiatuostrowskiego„Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa",policjanciKomendyPowiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęlidziałania informacyjnewśródlokalnej społeczności.

Dzisiaj,22 września, dzielnicowiostrowskiejkomendy rozpoczęlinaterenie miastaakcje informacyjną dotyczącą „Krajowej Mapy ZagrożeńBezpieczeństwa". Policjancirozdawali ulotki informacyjne, mówilijak należy korzystać z tego narzędzia internetowego.

Zainteresowanimogliporozmawiaćz policjantaminatemat „KrajowejMapyZagrożeń Bezpieczeństwa". Policjanciinformowali w jakisposób funkcjonuje mapa i jak można zgłosić o problemie czyzagrożeniu w konkretnym miejscu. Wurzędach miasta i powiatu, umieszczone zostały również plakatyinformacyjne.

Każdymieszkaniec naszego miasta i powiatu może podzielić się z Policjąinformacjami o zagrożeniach, które zauważył. Wdalszej kolejności, policjanci będą te sygnały weryfikować. Znarzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesionena mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednegokomputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

{galeria}ulotki krajowa mapa zagrozen{/galeria}