Gmina Przygodzice - KPP Ostrów Wlkp

Gmina Przygodzice

Gmina Przygodzice

przygodzice

 

 

DZIELNICA NR 6

 tel. 62/ 73 77 360 / 47 77 54 360

62/ 73 77 361 / 47 77 54 361

tel. kom. 786936403 

 

Dzielnicowy mł.asp. Krzysztof Binek

 e-mail: dzielnicowy.przygodzice6@po.policja.gov.pl

 

 


Obejmuje miejscowości:

Przygodzice, Chynowa, Przygodziczki, Bogufałów

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6: wyeliminowanie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w rejonie stacji paliw Shell w Przygodzicach.

tel. 62/ 73 77 360 / 47 77 54 360

62/ 73 77 362 / 47 77 54 362

tel. kom. 786936404 

 

Dzielnicowy mł.asp. Krzysztof Filipiak

 e-mail: dzielnicowy.przygodzice7@po.policja.gov.pl

 

 


Obejmuje miejscowości:

Janków Przygodzki, Topola Wielka, Topola Osiedle, Wysocko Małe, Smardów, Trzcieliny, Pardalin.

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 7: ograniczenie wykroczeń porządkowych, zakłocanie ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie sklepu Maćko w m. Janków Przygodzki.

DZIELNICA NR 8

tel. 62/ 73 77 360 / 47 77 54 360

62/ 73 77 362 / 47 77 54 362

tel. kom. 786936405 

 

Dzielnicowy sierż.sztab. Arkadiusz Kopras

  e-mail: dzielnicowy.przygodzice8@po.policja.gov.pl

 


Obejmuje miejscowości:

Antonin, Czarnylas, Dębnica, Ludwików, Hetmanów.

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8: ograniczenie wykroczeń porządkowych, zakłocanie ładu i porządklu publicznego oraz wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie sklepu przy ulicy Szkolnej w m. Ludwików.