Nieetatowy Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka - KPP Ostrów Wlkp

Nieetatowy Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

Nieetatowy Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim od 2018 roku Nieetatowym Pełnomocnikiem ds. Ochrony Praw Człowieka jest asysent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii st. sierż. Patrycja Lichtarowicz, która prowadzi doraźne konsultacje dla policjantów i pracowników KPP w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie możliwego naruszenia praw człowieka, etyki zawodowej, lub zasad równego traktowania, w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania.