Nie chciałem jej zabić! Rozumiecie? - PaT - KPP Ostrów Wlkp

Nie chciałem jej zabić! Rozumiecie?

4Spektakl "Droga do nikąd"

 W poniedziałek 24 czerwca 2013 roku o godzinie 13:00 w „ZAK¡TKU" IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina odbyła się premiera spektaklu profilaktycznego ostrowskiej grupy teatralnej UoT - Uzależnieni od Teatru „Droga do nikąd". Wszystko zaczęło się od występu Marzeny Kulferst, która zaśpiewała piosenkę „Sweet Child O'Mine" - Guns N' Roses, a następnie wraz z gitarzystą Bartkiem Włodarczykiem utwór Dżemu „Jak malowany ptak". Potem grupa kilkunastu młodych aktorów zademonstrowała spektakl mówiący o błędach młodości, kończący się śmiercią młodej dziewczyny zabitej przez pijanego kierowcę. Przesłaniem spektaklu jest pokazanie szkodliwego oddziaływania narkotyków i alkoholu na organizm człowieka, jak również na decyzje, które podejmuje pod wpływem tych środków odurzających. Licznie zgromadzeni goście, rodzice naszych aktorów, nauczyciele i uczniowie byli pod wrażeniem całego przedsięwzięcia.

Ostrowska grupa UoT jest jedną z pierwszych grup w Wielkopolsce, która realizuje program PaT „Profilaktyka a Ty", którego autorem jest Grzegorz Jach - inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego). PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

PaT to program:

- mody na życie bez uzależnień;

- profilaktyki rówieśniczej;

- dobrych wiadomości, a nie protestów;

- zaproszeń, a nie wykluczeń;

- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;

- bez nagród i działania za coś;

- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.  

PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

Reżyserem spektaklu „Droga do nikąd"  jest Robert Kaczmarek, a kierownikiem grupy UoT - Uzależnieni od Teatru jest Ania Głodek.

 

Tekst: Anna Głodek

{galeria}PaTdrogadonikad{/galeria}