Spektakl ostrowskiej grupy PaT w Synagodze - PaT - KPP Ostrów Wlkp

Spektakl ostrowskiej grupy PaT w Synagodze

pat4W piątek w ostrowskiej Synagodze odbyła się premiera spektaklu profilaktycznego pod tytułem „Łąka", wystawionego przez ostrowską grupę PaT „Uzależnieni od Teatru". Na premierze obecny był Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Program PaT, czyli „Profilaktyka a Ty" to stworzone przez Komendę Główną Policji przedsięwzięcie profilaktyczne, które promuje wśród młodzieży życie bez uzależnień, inspiruje młodzież i rodziców do pogłębiania wiedzy o uzależnieniach i skłania do refleksji i podejmowania rozmów pomiędzy młodzieżą i rodzicami a także rówieśnikami. Powstałe w Polsce grupy teatralne PaT, których jest już osiemdziesiąt, współpracują wspólnie z Policją, prezentując przekonujące wizualnie spektakle, w których aktorami jest młodzież szkolna. Powstała w ubiegłym roku ostrowska grupa PaT „Uzależnieni od Teatru" jest jedną z trzech działających w województwie wielkopolskim. Zyskała ona duże uznanie Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu a od bieżącego roku pracuje pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Wystawiony w piątek spektakl to jednocześnie inauguracja nawiązania współpracy grupy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej, na widowni obecny był Komendant Powiatowy Policji nadkom. Zbigniew Raczak, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ostrowskiego samorządu, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień i pedagodzy szkolni.

Spektakl spotkał się z uznaniem i ciepłymi opiniami odbiorców, a młodzież wcielająca się w aktorów zyskała aplauz widowni. Sztuka przedstawiająca życie w rodzinie patologicznej, gdzie głównym problemem jest prostytucja, alkohol i środki odurzające, powinna zostać na długo w pamięci młodzieży obecnej na widowni.

Planowane są już kolejne przedsięwzięcia ostrowskiej grupy PaT „Uzależnieni pod Teatru".

{galeria}pat1{/galeria}