Ćwiczenia służb w sytuacjach kryzysowych- wideo - Aktualności - KPP Ostrów Wlkp

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia służb w sytuacjach kryzysowych- wideo

Data publikacji 26.09.2018

Napad na placówkę bankową, wtargnięcie uzbrojonych mężczyzn do szkoły, ewakuacja osób, obezwładnienie przestępcy, ranne osoby, udzielanie pomocy medycznej, negocjacje... wszystko to na terenie ZSP CKU w Przygodzicach. To w dużym skrócie program zintegrowanych ćwiczeń wielu służb. W działaniach udział wzięło blisko 80 funkcjonariuszy i 30 około pozorantów.

Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyły się ćwiczenia sztabowe ostrowskich policjantów we współdziałaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W działaniach uczestniczyli też policjanci z Kalisza, Kępna, Ostrzeszowa, strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, przedstawiciele struktur Zarządzania Kryzysowego powiatu ostrowskiego i gminy Przygodzice, Bank Spółdzielczy z oddziałem w Przygodzicach, oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSP CKU w Przygodzicach. Tematem działań było przygotowanie i prowadzenie operacji policyjnej we współdziałaniu z podmiotami pozapolicyjnymi na wypadek zaistnienia zamachu terrorystycznego oraz procedury ewakuacji szkoły w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.

Przyjęto bardzo szeroki zakres zdarzeń, wymagających działań wielu służb i doskonałej koordynacji.

Około godziny 10:00 dwóch zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn weszło do banku żądając pieniędzy. Został włączony alarm: napastnicy uciekają i wbiegają na teren szkoły, gdzie jeden z napastników wchodzi do sali wykładowej. Drugi z nich pozostaje przed wejściem i zaczyna strzelać do przypadkowo napotkanych osób. Na miejsce przyjeżdżają policjanci, sprawca zaczyna strzelać do funkcjonariuszy, następuje wymiana ognia, gdzie sprawca zostaje ranny. Na miejscu pojawia się też zespół negocjacyjny, funkcjonariusze Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego w Poznaniu i policjanci Grup Realizacyjnych z Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Ostrzeszowa i Kępna.

Synchronizowane czynności różnych podmiotów uczestniczących w ćwiczeniach doprowadziły do zatrzymania sprawcy i uwolnienia zakładników.

Głównym celem ćwiczeń było dokonanie oceny sytuacji i zagrożenia, wykorzystanie możliwych sił i środków oraz wsparcie innych służb ratowniczych i podmiotów pozapolicyjnych, jak również zainteresowanie obecnych uczniów klas prawno-policyjnych z CKU Przygodzice i ZSE w Ostrowie Wielkopolskim zawodem policjanta, oraz przybliżenie funkcji jaką spełnia Policja.

Ładowanie odtwarzacza...