Tydzień Bezpiecznego Kierowcy - Wydarzenia - KPP Ostrów Wlkp

Wydarzenia

Tydzień Bezpiecznego Kierowcy

Data publikacji 23.07.2015

logo_policja_ostrow_wlkpKrajowe Duszpasterstwo Kierowców i Stowarzyszenie MIVA Polska, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, wystosowało apel do kierowców o zachowanie bezpieczeństwa na drogach. Apel wystosowano w związku ze zbliżającym się dniem patrona kierowców Św. Krzysztofa.

25 lipca jest dniem patrona kierowców, którym jest Św. Krzysztof. Tego dnia ogromna rzesza zmotoryzowanych użytkowników dróg święci swoje pojazdy w kościołach. Jest to zarazem doskonała okazja do zwrócenia uwagi na zachowania kierowców na drodze i propagowania bezpiecznej jazdy. Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i Stowarzyszenie MIVA Polska wystosowało apel do wszystkich kierowców, pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Ostrowska Policja, wspierając każdą akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, również przyłącza się do tego apelu.

APEL

Krajowego Duszpasterstwa Kierowców

i MIVA Polska

- Tydzień Bezpiecznego Kierowcy 2015 -

Wypoczynek i czas urlopów jest często związany z przemieszczaniem się, z wyjazdami, z odwiedzinami naszych bliskich i rodzin, a to rodzi także pewne zagrożenia wynikające z podróżowania. Dlatego słyszymy z różnych stron nawoływanie o rozważną i bezpieczną jazdę. Nie jesteśmy bowiem tylko biernymi uczestnikami dróg.

Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz sposób odnoszenia się i traktowania innych użytkowników dróg, przez nasze podejście do przepisów drogowych, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na naszych drogach. Stąd też, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności i ostrożności, do kierowania się roztropnością i miłością, także w tym aspekcie naszego życia. To właśnie ma na myśli Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska propagując pośród polskich kierowców: „Dekalog Kierowcy".

Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami poruszaliśmy się po drogach? Czy dbaliśmy o zasady bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów drogowych? Czy nie byliśmy egoistami za kierownicą, zadufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? Czy nie narażaliśmy swojego życia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ryzykowną i nieodpowiedzialną jazdę czy też przez nietrzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre świadectwo chrześcijańskiego życia podczas podróży?

Na drodze i za kierownicą też jestem i powinienem być chrześcijaninem. Modlitwa przed i po podróży pomaga o tym pamiętać. Stwarza bowiem okazję do namysłu, który powinien poprzedzać każde ludzkie działanie. Jako wierzący oddajemy się w ręce Bożej Opatrzności, świętych Patronów i Aniołów Stróżów. Stąd nasze modlitwy, błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, a następnie też nasza szczera wdzięczność Panu Bogu za bezpieczną jazdę.

Apelujemy zatem do wszystkich kierowców: o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym! Otwórzmy więc drzwi Chrystusowi - także drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowało Boże Prawo! Aby nasze poczynania w codziennej praktyce za kierownicą były zgodne z nauką Chrystusa. Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców Świętego Krzysztofa, dzięki której to opiece każda podróż będzie bezpieczna i cali wrócimy do domu, do naszych bliskich. Kierujmy się zawsze miłością na każdej drodze!

Do Apelu o bezpieczną i kulturalną jazdę, zgodną z przepisami prawa, przyłącza się również Policja, która na co dzień czuwa nad porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wykonując swoje obowiązki policjanci bardzo często mogą zaobserwować sytuacje, w której błąd kierowcy kosztuje życie. Strzeżmy się takich błędów!

ks. dr Marian Midura Krajowy Duszpasterz Kierowców

ks. Jerzy Kraśnicki Dyrektor MIVA Polska