Nie jesteś sam na drodze - Wydarzenia - KPP Ostrów Wlkp

Wydarzenia

Nie jesteś sam na drodze

Data publikacji 30.03.2009

952313_gavel Ostrowska policja będzie bardziej rygorystycznie podchodziła do kierowców, którzy w rażący sposób naruszają przepisy bezpiecznego poruszania się  na drogach, stanowiąc tym samym zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Coraz częściej bowiem, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa kończy się tragicznie.

Przekraczanie dozwolonej prędkości, wyprzedzanie „na trzeciego", brawura, nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu i wreszcie alkohol to najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji drogowych. Kolejną grupę stanowią zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, gdzie coraz częstszą przyczyną tych zdarzeń jest nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach oraz wjeżdżanie na skrzyżowanie przy zapalonym czerwonym świetle. W 2008 r. na terenie powiatu ostrowskiego, odnotowano 100 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, w tym 42 wypadki, w których śmierć poniosło 7 osób a 40 zostało rannych.

Wśród kierowców panuje ogólne przekonanie, że prawo jazdy można stracić za kierowanie  pojazdem pod wpływem alkoholu. Tym czasem ustawodawca wyraźnie określił także inne przypadki, które pozwalają na zatrzymanie prawa jazdy:

Art .86 Kodeksu Wykroczeń

§1 Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.....

§3 W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Art. 92 Kodeksu Wykroczeń

§2 Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego , nakazującego zatrzymanie pojazdu.....

§3 W razie popełnienia wykroczenia określonego w §2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Art. 93 Kodeksu Wykroczeń

§1 Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku.....

§2 W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w §1orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Art. 177 Kodeksu Karnego w związku z art. 42 Kodeksu Karnego, gdzie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet na zawsze.

§1 Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek.....

§2 Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć  innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu....

 

 

Pomimo apeli i ostrzeżeń ze strony policjantów, nadal wielu kierowców nie respektuje przepisów ruchu drogowego. Dlatego też ostrowska policja, mając do dyspozycji powyższe narzędzia, będzie z nich korzystać w szerszym zakresie. A zatem kierowcy, którzy dopuszczą się wykroczenia lub przestępstwa drogowego, w przypadku gdzie ustawodawca na to zezwala, mogą spodziewać się, że Policja będzie występować do sądu o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami.

Autor:

mł.asp.Artur Kurczaba