Na motorowerach bez uprawnień - Wydarzenia - KPP Ostrów Wlkp

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Na motorowerach bez uprawnień

Data publikacji 07.09.2016

wrdSezon letni i słoneczna pogoda skłania wielu z nas do korzystania z jednośladów. Motorowery pojawiają się w większej ilości na drogach niż zazwyczaj. Kierujący nimi są równoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, lecz tak jak kierowcy samochodów czy piesi mają również swoje obowiązki.

Motorowerzyści, obok pieszych i innych kierujących jednośladami są zaliczani do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście nie oznacza to, że nie posiadają oni żadnych praw. Są tak jak pozostali kierowcy samochodów oraz piesi pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, mając swoje uprawnienia ale i obowiązki. Mówiąc o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, do których zalicza się też pieszych, mamy na myśli ich zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami zdarzeń drogowych. Nie chroni ich bowiem karoseria samochodu, nie posiadają pasów bezpieczeństwa, dlatego każde zdarzenie drogowe z ich udziałem w znacznym stopniu zagraża zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego też będąc właścicielem motoroweru, czy skutera należy zadbać o to, by wszystkie wymogi dotyczące poruszania się nim były spełnione.

Policjanci często ujawniają kierujących motorowerami, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami są:

  • brak uprawnień do kierowania motorowerem

  • brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC

  • brak ważnych badań technicznych pojazdu

  • jazda bez wymaganego kasku

  • zdarza się również, że pojazd nie jest w ogóle zarejestrowany

W ostatnim czasie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego podczas kontroli ujawniali kierujących motorowerem, którzy nie posiadali wymaganych uprawnień, czyli prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Takich przypadków w ostatnich dniach odnotowano sześć.

Przypominamy zatem, że do kierowania motorowerem o pojemności do 50 centymetrów sześciennych wymagane jest prawo jazdy kategorii AM lub wyższej. W przypadku braku takiego dokumentu kierującemu motorowerem grozi mandat karny w wysokości 200 złotych i często również administracyjne odholowanie pojazdu na parking strzeżony.

Równie ważne są obowiązki ubezpieczenia OC i ważne badania techniczne pojazdu. Brak spełnienia tych wymogów również grozi konsekwencjami prawnymi.

Pamiętajmy o naszych obowiązkach, zanim wyjedziemy motorowerem na drogę. Pamiętajmy, że w dużej mierze stan naszego bezpieczeństwa i innych użytkowników dróg zależy od nas samych, od naszego rozsądku i przestrzegania przepisów drogowych.