By na drogach było bezpieczniej - Wydarzenia - KPP Ostrów Wlkp

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

By na drogach było bezpieczniej

Data publikacji 14.02.2017

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim w miniony weekend przeprowadzili działania związane z ograniczaniem wykroczeń popełnianych przez pieszych. Policjanci bacznie przyglądali się także zachowaniom zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Przez cały ubiegły weekend policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ostrowskiej komendy, prowadzili wzmożone działania mające na celu ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń przez pieszych.

Obecność policjantów zwłaszcza w rejonach skrzyżowań, obligowała większość osób do przestrzegania przepisów. Pomimo tego, nie wszyscy stosowali się do obowiązujących zasad. Policjanci ujawnili ponad 170 wykroczeń kierujących i pieszych. Z pośród tych wykroczeń blisko 30 dotyczyło kierujących w stosunku do pieszych. Głównie parkowanie w pobliżu przejść dla pieszych, czy też nie respektowanie pierwszeństwa pieszych w momencie gdy wchodzą oni na przejście dla pieszych.

Mając na uwadze duże zagrożenie pieszych policjanci ruchu drogowego zwracali także szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, którzy często przekraczają prędkość - szczególnie w terenie zabudowanym. Tylko w niedzielę, policjanci ujawnili ponad 80 wykroczeń związanych z przekroczeniem przez kierujących dozwolonej prędkości na drodze.

Aby tego typu przypadków było jak najmniej policjanci wciąż będą prowadzić działania prewencyjne i profilaktyczne, ale najważniejszym jest by sami uczestnicy ruchu drogowego mieli świadomość, że to oni sami mają największy wpływ na to co dzieje się na drodze, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mogą doprowadzić do tragedii.