Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie - Turniej - KPP Ostrów Wlkp

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie

TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEÑSTWIE DLA UCZNIóW KLAS 5 SZKóŁ PODSTAWOWYCH MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO.

12 czerwca 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Finał IX edycji Miejskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie dla klas V szkół podstawowych. W organizacji i przeprowadzeniu Turnieju uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, harcerze z Harcerskiego Klubu Ratowniczego oraz ratownicy medyczni ze Stowarzyszenia Miłośników Ratownictwa. Do kilkutysięcznej grupy młodzieży, która w dotychczasowych edycjach zdobyła umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dołączyli następni, właśnie ci, którzy w roku szkolnym 2007/2008 byli uczniami klasy 5. Eliminacje rozpoczęli w marcu od rozwiązania testu. Najlepsi przeszli do półfinału, który wyłonił sześć drużyn, które rywalizowały ze sobą w finale. Ostateczne zwycięstwo przypadło w tym roku Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek.

Turniej na stałe wpisał się już w kalendarz imprez kulturalno - edukacyjnych miasta, jest również jednym z najważniejszych przedsięwzięć, jakie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim organizuje w zakresie prewencji kryminalnej. Przesłaniem Turnieju jest przekazanie kończącym rok szkolny uczniom jak największej wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji i nie tylko.

Podczas tegorocznej edycji Turnieju jako gości zaproszono dzieci klas I - III szkół podstawowych. W tym okresie ich edukacji, w nauczaniu bezpiecznych zachowań w szkole, poza szkołą, na drodze i w domu pomaga im wielkopolski program prewencyjny „Z Pyrkiem Bezpieczniej". Specjalnym zatem gościem, którego zaproszono, a który zjawił się dzięki uprzejmości Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu była maskotka wielkopolskiej Policji - Pyrek. Dzieci były zachwycone. Możliwość osobistego spotkania z nim, porozmawiania i wspólnego zaśpiewania piosenki na pewno przyczyniła się do bliższego emocjonalnie związania się z założeniami przekazywanych im na co dzień rad Sierżanta Pyrka.

 


t3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


t4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 t5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t6