Policjanci z młodzieżą o cyberprzemocy - Profilaktyka - KPP Ostrów Wlkp

Profilaktyka

Policjanci z młodzieżą o cyberprzemocy

dsc_6710_900x600Dziś, w Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, policjanci ostrowskiej komendy spotkali się z młodzieżą, aby rozmawiać o zjawisku cyberprzemocy. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się m. in. czym jest cyberprzemoc, jakie są konsekwencje prawne przestępstw popełnianych w sieci oraz jak nie stać się ofiarą przestępców. Takie spotkania mają na celu uświadomienie młodym ludziom, że Internet nie daje nikomu gwarancji anonimowości.

W związku z rozwijającą się nieustannie techniką komputerową, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, wychodzą naprzeciw problemowi cybeprzemocy. Przez cały czas mundurowi prowadzą pogadanki profilaktyczne, których celem jest uświadomienie młodzieży i rodziców o tym problemie.

Dziś, w Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, nadkom. Krzysztof Kula spotkał się z młodzieżą, aby rozmawiać o problemie cyberprzemocy. Nie każdy z uczniów zdaje sobie do końca sprawę, gdzie kończy się granica między zwykłym korzystaniem z Internetu, a przestępstwem.

Podczas dzisiejszej prelekcji młodzież dowiedziała się co to jest cyberprzemoc. Policjant wymienił podstawowe zjawiska cyberprzemocy, czyli prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie innych osób za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Omówił także konsekwencje prawne wynikające z popełnienia przestępstwa w sieci. Ponadto, w trakcie spotkania poinformował uczniów co zrobić, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępców.

Nadkomisarz zasygnalizował młodzieży, że w Internecie nie są oni anonimowi. Zwrócił też uwagę na nielegalne pobieranie muzyki, filmów czy oprogramowania. Objaśnił, jakie czynności prawne podejmuje Policja w celu zlokalizowania osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa w sieci, a na potwierdzenie swoich słów przytoczył też kilka przykładów tego typu zdarzeń. Wśród nich znalazły się m.in. stalking, włamania na konta oraz oszustwa podczas zakupów dokonywanych drogą internetową.

Należy pamiętać, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co i w jaki sposób robi - również w Internecie.


Opr. st. post. Patrycja Lichtarowicz

 

{galeria}CyberprzemocGim1{/galeria}