Policjanci na prelekcjach - Profilaktyka - KPP Ostrów Wlkp

Profilaktyka

Policjanci na prelekcjach

cyberprzemoc_800x600Ostrowscy policjanci, przeprowadzili wczoraj dwa spotkania profilaktyczne - jedno z pedagogami Poradni psychologiczno-pedagogicznej, drugie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Pogadanki te, prowadzone były w celu uświadomienia dorosłym, jakie aktualne zagrożenia występują wśród ich wychowanków. Wczoraj, profilaktycy skupili się głównie na tematyce cyberprzemocy i uzależnień od dopalaczy.


Spotkania z pedagogami i rodzicami uczniów ostrowskich szkół to żadna nowość. Profilaktycy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzą pogadanki z dorosłymi, które mają na celu przedstawienie problemów na jakie aktualnie narażone są ich wychowankowie.

Wczoraj, przed południem, w Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, odbyło się spotkanie z pedagogami, na którym nadkom. Krzysztof Kula, szeroko omówił tematykę cyberprzemocy. Młodzież, coraz częściej i znacznie wcześniej korzysta z portali czy forów internetowych, dlatego dzięki takim spotkaniom, ostrowscy policjanci chcą zapobiegać występowaniu przemocy w sieci wśród młodych użytkowników. Policjant przedstawił podstawowe zagadnienia związane z tematyką cyberprzemocy, jak również zwrócił uwagę na przestępstwa popełniane w sieci.

Kolejne spotkanie odbyło się wieczorem w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie podczas zebrania z rodzicami, st. post. Patrycja Lichtarowicz omówiła problem uzależnień wśród młodzieży. Szczególną uwagę policjantka poświęciła tematyce dopalaczy. Rodzice dowiedzieli się między innymi: co to są dopalacze, jak wyglądają, po czym poznać, że dziecko zaczęło brać oraz jak zareagować i pomóc młodzieży. Podczas tego spotkania, policjantka przypomniała również o odpowiedzialności karnej jaka ciąży na osobie, która posiada przy sobie substancje psychoaktywne.

Pogadanki profilaktyczne to nieodłączny element pracy ostrowskich policjantów. Są one prowadzone na terenie całego miasta i powiatu ostrowskiego. Policjanci docierają do przedszkoli, szkół, klubów seniora oraz innych instytucji, gdzie rozmawiają o występujących wśród danej grupy wiekowej problemach, wyjaśniają jak ustrzec się przed oszustwami oraz tłumaczą jak postępować w razie wystąpienia ewentualnego zagrożenia.


Z up. Opr. st. post. Patrycja Lichtarowicz