Policjanci uświadamiali uczniom, że dopalacze niszczą życie - Profilaktyka - KPP Ostrów Wlkp

Profilaktyka

Policjanci uświadamiali uczniom, że dopalacze niszczą życie

dsc_5616_800x600W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim problem dopalaczy jest jednym z priorytetowych przedsięwzięć. Cały czas prowadzone są wzmożone działania mające na celu ich zwalczanie. W szkołach prowadzone są działania profilaktyczne polegające na prelekcjach dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rodziców i kadry pedagogicznej, dotyczące szkodliwości zażywania dopalaczy. Jednym z takich działań było spotkanie policjantów z uczniami z gimnazjum w Sobótce, które przeprowadzono w ramach wielkopolskiego programu profilaktycznego „Dopalacze niszczą życie".

Spotkanie z uczniami ze szkoły gimnazjalnej w Sobótce zostało poświęcone w całości problematyce związanej z dopalaczami. Na wstępie policjanci uzasadnili potrzebę przeprowadzania tego typu spotkań, koniecznością uświadomienia młodym ludziom zagrożeń jakie niesie ze sobą zażywanie „dopalaczy". Aby nie poprzestać na samej dyskusji, policjanci zaprezentowali młodzieży filmy zrealizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu przy współpracy z Telewizją TVP, które są elementem wielkopolskiego programu wojewódzkiego „Dopalacze niszczą życie". W filmie wypowiadają się specjaliści, którzy mówią o skutkach zażywania dopalaczy, działaniach niepożądanych. Przestrogą dla oglądających był wywiad z osoba uzależnioną dopalaczami.

Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o zastępczych środkach odurzających czyli dopalaczach. I chociaż na opakowaniach tych środków można spotkać informację, że jest to tylko produkt kolekcjonerski, to ze znaczeniem tego słowa nie ma nic wspólnego. Nieodparcie wydaje się, że jedynym kolekcjonerem jest ten kto sprzedaje dopalacze, a w jego kolekcji pojawia się jedynie kolejne utracone zdrowie, kolejna rodzinna tragedia i kolejne stracone życie.

Podczas spotkania z gimnazjalistami policjantom przyświecał jeden cel - uświadomienie uczniom zagrożeń jakie niosą ze sobą dopalacze.

Prowadzący zaznaczyli również, iż istotnym elementem walki ze zjawiskiem dopalaczy jest reagowanie i powiadamianie policji w razie posiadania informacji o zagrożeniach czy nowych punktach dystrybucji zakazanych środków.

 {galeria}sobotkadopalacze{/galeria}