Profilaktyczny dzień w szkole podstawowej - Profilaktyka - KPP Ostrów Wlkp

Profilaktyka

Profilaktyczny dzień w szkole podstawowej

pc180388_800x600Policjanci ostrowskiej komendy nieustannie kontynuują spotkania z najmłodszymi w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznej drogi do szkoły i powrotu do domu. Odwiedzają szkoły i przedszkola. Tym razem zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gostyczynie. Aby dzieci utrwaliły sobie przekazane wiadomości, wszyscy milusińscy zostali obdarowani odblaskami.

Mundurowi przez cały rok spotykają się z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach. Podczas tych spotkań rozmawiają o bezpieczeństwie, wskazują na zagrożenia, uczą prawidłowych zachowań i podstawowych zagadnień z dziedziny ruchu drogowego. Funkcjonariusze pomagają nauczycielom w przygotowaniu uczniów, do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dróg. Wszystko po to, by wyrobić wśród nich prawidłowe nawyki komunikacyjne oraz uświadomić im, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły.

Tym razem w ubiegły piątek, 18 grudnia zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gostyczynie. Dzieci najpierw wysłuchały pogadanki na temat bezpiecznych zachowań na drodze, a następnie zapoznały się z pracą policjanta. Poznały także umundurowanie policjanta, wyposażenie oraz dowiedziały się jakie wydziały i specjalistyczne komórki znajdują się w strukturach policyjnych.

Policjantka ostrowskiej komendy opowiedziała jak należy zachować się w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu. Omówiła, jak prawidłowo przejść przez jezdnię i w jakim miejscu należy to zrobić. Wytłumaczyła, jaki kolor sygnalizacji świetlnej zezwala na przejście na drugą stronę jezdni, a jaki zabrania wejścia na „pasy". Wyjaśniła także dlaczego w samochodzie wszyscy muszą mieć zapięte pasy, a najmłodsi mają dodatkowy obowiązek jazdy w fotelikach. Najmłodsi dowiedzieli się również jak reagować i z jakich numerów alarmowych korzystać w razie nagłego zagrożenia.

Uczniowie dowiedzieli się także jak ważne jest używanie odblasków po zmierzchu, jednocześnie jaką rolę pełnią te świecące elementy. Aby dzieci utrwaliły sobie przekazane wiadomości, wszyscy milusińscy zostali obdarowani odblaskami. Przypięcie tych elementów do odzieży czy plecaka wpłynie bez wątpienia na poprawę widoczności najmłodszych w szare jesienne i zimowe dni.

{galeria}szkola podstawowa gostyczyna{/galeria}