Policjanci spotkali się z młodzieżą w Bursie Szkolnej - Profilaktyka - KPP Ostrów Wlkp

Profilaktyka

Policjanci spotkali się z młodzieżą w Bursie Szkolnej

logo_policja_ostrow_wlkpW poniedziałek, 23 listopada, policjanci Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii spotkali się z młodzieżą mieszkającą w Bursie Szkolnej przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wielkopolskim. Tematem przeprowadzonej prelekcji była przemoc i agresja wśród młodych ludzi.

Policjanci Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii w składzie nadkom. Krzysztof Kula i st.post. Patrycja Lichtarowicz spotkali się wczoraj z młodzieżą Bursy Szkolnej przy ul. Tomczeka. Tematem spotkania była przemoc i agresja wśród młodych ludzi. Młodzież miała okazję porozmawiać z policjantami i usłyszeć odpowiedzi na nurtujące ich do tej pory pytania.

Nadkom. Krzysztof Kula szczegółowo omówił problematykę związaną z przemocą fizyczną i psychiczną. Zwrócił także uwagę na problem agresji występującej u młodych ludzi. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się między innymi jakie konsekwencje prawne ponosi osoba, która uczestniczy w bójce lub pobiciu, szantażuje inne osoby lub je zniesławia, oraz gdzie szukać pomocy jeśli staniemy się ofiarą przemocy lub agresji.

Dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszyły się tematy przestępstw popełnianych w internecie oraz zjawiska cyberprzemocy, czyli prześladowania, zastraszania, nękania i wyśmiewania innych osób za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Łatwość w dostępie do internetu i anonimowość powoduje, że młodzież czuje się w cyberświecie bezpiecznie. Nadkom. Krzysztof Kula w swoim wystąpieniu udowadniał im, że tak nie jest. Podał również przykłady najczęstszych przestępstw, do których dochodzi za pośrednictwem sieci takich jak: stalking, włamania na konta oraz oszustwa podczas zakupów dokonywanych drogą internetową.

Uczniowie dowiedzieli się, że każdy może przyczynić się do tego, że nasze otoczenie będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co i w jaki sposób robi.

 


Z up. opr.

st. post. Patrycja Lichtarowicz