O bezpieczeństwie wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy - Profilaktyka - KPP Ostrów Wlkp

Profilaktyka

O bezpieczeństwie wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy

dsc02012_648x428Policjanci ostrowskiej komendy wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzili działania profilaktyczne na terenie naszego powiatu, mające na celu uświadomienie gospodarzom jak ważne jest bezpieczeństwo podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

Praca w rolnictwie trwa praktycznie przez cały rok. Często pośpiech i niesprzyjające warunki powodują to, że rolnik chce być samowystarczalny, zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dodatkowo okres letni jest związany ze żniwami i szkolnymi wakacjami, co przyczynia się do angażowania dzieci do różnych prac polowych. Wszystko to ma wpływ na wypadki przy pracy, które w rolnictwie zdarzają się dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki.

Policjanci wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili w miniony piątek, a także wczoraj działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie rolnikom jak ważne jest bezpieczeństwo w czasie prac żniwnych i transportu publicznego. Sprawdzali właściwe użytkowanie maszyn rolnych, odpowiednie zabezpieczenia, oświetlenie, wyposażenie.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy przypominali o zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac, informowali m.in. o bezwzględnym zbliżaniu się do pracujących maszyn, a zwłaszcza ich części rotacyjnych, naprawianiu urządzeń elektrycznych przy włączonym obwodzie zasilającym czy też użytkowaniu wałów przegubowo - teleskopowych - bez osłon lub osłoniętych tylko częściowo, odpowiednim ubiorze podczas wykonywania prac rolnych, zwłaszcza z wykorzystaniem maszyn. To tylko kilka przykładów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa. W ramach profilaktyki rozdawano także ulotki i materiały informujące o zasadach bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Nic nie jest w stanie zastąpić zdrowego rozsądku i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jednym z nich na pewno jest niedopuszczanie dzieci do pracy na maszynach i przebywania w ich pobliżu. Zachowanie trzeźwości umysłu i niepopadanie w rutynę, bo udało się raz to uda się drugi i następny, zapewne zmniejszy ryzyko wypadków.

Wszyscy rolnicy powinni również pamiętać, że art. 66 ust 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym jasno mówi o tym, że „pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę". Dodatkowo zabronione jest „umieszczanie wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu". Tym samym każdy rolnik poruszający się np. kombajnem po drodze publicznej, zobowiązany jest do zdemontowania hedera i przetransportowania go na specjalnym wózku. Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że żaden pojazd poruszający się po drodze publicznej nie może zajmować więcej niż jednego pasa ruchu, bez względu na to czy pasy są wyznaczone czy też nie. Kierujący pojazdem, którego szerokość przekracza 3,2 metra powinien posiadać stosowne zezwolenie na przejazd drogą publiczną i poruszać się z pomocą pilota.

Pamiętaj! Obowiązkiem każdego kierowcy pojazdu jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

{galeria}dzialaniainspekcjapracy{/galeria}