Zagrożenia pożarowe - Policja Radzi - KPP Ostrów Wlkp

Policja Radzi

Zagrożenia pożarowe

ogiePrzyczyny pożarów od lat są te same. Dominują podpalenia, nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, wady i zła obsługa urządzeń grzewczych oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Za oknami temperatura spada już mocno poniżej zera, a na terenie miasta i powiatu ostrowskiego odnotowano już kilka pożarów.

Ponieważ sezon grzewczy jest w pełni, policjanci apelują o rozwagę przy ogrzewaniu mieszkań. Do zaprószenia ognia może dojść w różnych miejscach w domu. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomieszczenia, w których mamy bezpośredni kontakt z ogniem - kuchnia czy np. kotłownia. Jeśli w swoim domu posiadamy kominek, tam również zadbajmy o bezpieczeństwo.

Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Podczas każdego pożaru mieszkania powstaje duże zadymienie-następuję wtedy proces ulatniania się szeregu substancji niebezpiecznych - wydzielających się podczas spalania palnych elementów wyposażenia. Po paru minutach pożaru ilość wydzielonych szkodliwych substancji jest tak duża, że powoduje po kilku oddechach zatrucie, niedotlenienie i w dalszej konsekwencji zgon. W 90% przyczyną śmierci nie jest ogień i wysoka temperatura, lecz właśnie wdychanie produktów spalania.


Pamiętaj!


- nie opuszczaj kuchni, gdy przygotowujesz jedzenie


Nie zostawiaj w pobliżu kuchenki z włączonym palnikiem drewnianych łyżek, ręczników papierowych lub materiałowych. Reguluj gaz na palniku - nie gotuj na dużym gazie. Najlepiej używaj minutników z alarmem, kiedy przygotowujesz posiłki lub pieczesz w piekarniku. Pamiętaj o wyłączeniu gazu na palniku po zakończonym gotowaniu.

W przypadku zapalenia się tłuszczu na patelni - nigdy nie gaś go wodą. Nie używaj kuchenek czy piekarników, gdy jesteś pod wpływem alkoholu lub nowych leków. Nigdy nie ogrzewaj mieszkania kuchenką gazową.


- urządzeń grzewczych (np. farelki) używaj z największą ostrożnością


Zachowaj odpowiedni dystans od materiałów palnych, gdy używasz tych urządzeń. Pamiętaj o wyłączeniu od zasilania, gdy opuszczasz dom lub kładziesz się spać. Nie przykrywaj żadnymi przedmiotami urządzeń grzewczych, nie używaj urządzeń uszkodzonych oraz nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej.


- jeśli palisz papierosy, pal na zewnątrz


Nigdy nie pal w łóżku. Gaś niedopałki dokładnie, najlepiej wilgotne wyrzucaj do pojemnika na śmieci. Nigdy nie pal, gdy używasz butli tlenowych.


- w przypadku, gdy Twoje ubranie zacznie się palić


Zatrzymaj się (nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie biegnij), połóż się na podłodze, zakryj twarz rękami, przewracaj się z boku na bok w celu ugaszenia płomieni. Jeśli nie możesz położyć się chwyć koc lub ręcznik w celu ugaszenia płomieni.


- bądź przygotowany na wypadek ewakuacji


Jeśli to możliwe wspólnie z domownikami, opiekunem, lub inną osobą przygotuj domowy plan ewakuacji zawierający takie punkty jak/; numery alarmowe, numery do członków rodziny lub innych osób, miejsce, w którym przechowujesz klucze do mieszkania. Upewnij się, że okna i drzwi otwierają się łatwo i nie są zastawione innymi przedmiotami. Rozrysuj plan mieszkania i zaznacz drogi ewakuacji.


Jeśli dojdzie do zatrucia tlenkiem węgla!


- zapewnij osobie poszkodowanej dopływ świeżego powietrza

- wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce - jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla twojego zdrowia

- wezwij służby ratownicze (pogotowie ratunkowe - tel. 999, straż pożarną - tel. 998 lub 112)


W trosce o bezpieczeństwo i komfort psychiczny warto rozważyć montaż niedrogich urządzeń - czujek, które w porę ostrzegą o niebezpieczeństwie. Policjanci radzą, żeby wyrobić w sobie nawyk kontroli wentylacji i przewodów kominowych. Trzeba to robić systematycznie. Wbrew pozorom nie jest to problem jedynie starych kamienic. Nawet nieumiejętnie zamontowany czy eksploatowany kominek stwarza zagrożenie.


Pożar - co robić?


W przypadku powstania pożaru wszyscy jesteśmy zobowiązani do:

- zaalarmowania niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osób będących w strefie zagrożenia

- wezwania straży pożarnej - tel. 998 lub 112


Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:


Po wybraniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie powiedz:

- gdzie zdarzenie ma miejsce

- co się stało

- Twoje imię i nazwisko

- numer telefonu, z którego dzwonisz

- jak wygląda sytuacja na miejscu zdarzenia

- czy są osoby poszkodowane, zagrożone (określić w miarę możliwości liczbę osób)


PAMIÊTAJ


Prawidłowe zgłoszenie zdarzenia jest gwarancją szybkiej i skutecznej pomocy służb ratowniczych.

Po przekazaniu powyższych informacji nie rozłączaj się (nie należy odkładać słuchawki telefonu) do czasu uzyskania wyraźnej zgody od osoby przyjmującej zgłoszenie. Należy postępować zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez osobę przyjmującą zgłoszenie.Opracowano na podstawie „Bezpieczne życie seniorów. Wielkopolski program profilaktyczny. Poradnik", wyd. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu, Poznań 2015.