Pomóżmy bezdomnym przetrwać zimę - Policja Radzi - KPP Ostrów Wlkp

Policja Radzi

Pomóżmy bezdomnym przetrwać zimę

dsc_3064_800x600Dla osób bezdomnych, okres jesienno-zimowy niesie duże zagrożenia utraty zdrowia, a nawet życia z powodu wychłodzenia organizmu. Niestety, wielu z nich nie wie gdzie szukać pomocy i schronienia przed zimą. Pamiętajmy o bezdomnych i pomóżmy im przetrwać ten trudny dla nich okres.

Wielu bezdomnych, pomimo świadomości zagrożenia jakie niesie ze sobą zima, nie zmienia w tym okresie trybu życia i nie szuka właściwej ochrony przed chłodem. Zagrożenie dotyka również osób samotnie zamieszkujących, które z racji wieku czy niepełnosprawności są bezradne w obliczu braku pieniędzy na opał lub trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

W przypadku osób bezdomnych, nadużywanie alkoholu w znacznym stopniu naraża takie osoby na zamarznięcie. Problem niebezpieczeństwa wychłodzenia organizmu nie dotyczy jednak tylko osób bezdomnych. Okres ten jest szczególnie trudny również dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, które zamieszkują samotnie. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym przez Policję działań ochronnych w tym zakresie, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowane wychłodzeniem organizmu.

Również i w tym roku ostrowska Policja we współpracy z organami administracji samorządowej, gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami powołanymi m.in. do udzielania pomocy potrzebującym, pomagać będzie bezdomnym i osobom z różnego powodu bezradnym. Prowadzone będą kontrole prewencyjne miejsc, w których mogą przebywać bezdomni takie jak: kanały ciepłownicze, klatki schodowe i piwnice budynków mieszkalnych, dworce kolejowe i autobusowe, opuszczone budynki, ogródki działkowe, a także inne miejsca, bowiem koczujący bezdomni po ujawnieniu ich miejsca przebywania często przenoszą się w inne. Kiedy policjanci znajdą takie miejsca będą starali się nakłonić przebywające w nich osoby do zamieszkania w noclegowni lub innych ośrodkach zajmujących się pomocą w okresie zimowym.

Pomagajmy wspólnie! Apelujemy do wszystkich, którzy zauważą przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu lub życiu bezdomnych, aby nie zaniechali przekazać takich informacji do właściwych instytucji, także Policji.

Zwracajmy również uwagę na osoby samotne zamieszkujące w naszym otoczeniu, być może są to osoby schorowane, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Ludzie ci nie zawsze potrafią sami zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo. Pomóżmy im przetrwać ten trudny okres. Brak pieniędzy to zwykle zimne mieszkanie, a zapomnienie przez ludzi może w takiej sytuacji oznaczać śmierć. Odwiedzajmy ich nawet, jeżeli nie są naszą rodziną i sprawdzajmy, czy nic im nie brakuje do życia. W razie konieczności zaalarmujmy o problemie rodzinę takiej osoby, bądź instytucję społeczną, zajmującą się pomocą. Pamiętajmy, że często jeden telefon może uratować komuś życie


Przypominamy placówki, do których można zwrócić się z prośbą o pomoc:

  • Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara - Nadzieja - Miłość" w Odolanowie ul. Raszkowska 36. Całodobowy telefon dyżurny 62 733 20 44, 62 733 25 90

  • Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. ul. Partyzancka 8. Całodobowy telefon dyżurny 62 736 42 54

  • Dom Pomocy Społecznej Psary, ul. Kaliska 3. Całodobowy telefon dyżurny 62 739 60 84, 62 739 63 15

  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Ostrowie Wlkp. ul. Olszynowa 53. Całodobowy telefon dyżurny 62 738 36 46

  • Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas Ostrów Wielkopolski, ul. Grunwaldzka 72, tel dyżurny: 62 757 36 83