Bezpieczne Ferie - Policja Radzi - KPP Ostrów Wlkp

Policja Radzi

Bezpieczne Ferie

sniegI półrocze roku szkolnego zakończone. Na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczynają się ferie zimowe. Żeby w czasie ich trwania było bezpieczniej, policjanci w całej Polsce, jak co roku prowadzić będą działania „Bezpieczne Ferie". Działania takie kontynuują również wzorem lat ubiegłych ostrowscy policjanci.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie ferii będzie czuwać wiele instytucji, do których można zawsze zwrócić się o pomoc, w tym także Policja.

Policjanci prowadzić będą szeroko zakrojone działania prewencyjne ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowych ferii. W czasie ferii będą kontrolowane miejsca zagrożone, w których nieletni mogą popełniać czyny karalne, czy też stać się ich ofiarami, miejsca, gdzie, może dojść do wypadków z udziałem dzieci (ciągi komunikacyjne, dworce, parki, „dzikie" ślizgawki). Policjanci będą sprawdzać miejsca sprzedaży alkoholu pod kątem dostępności do niego osób niepełnoletnich, kontrolować miejsca, w których może dochodzić do dystrybucji narkotyków, rejony dyskotek, pubów, kafejek internetowych. Będą również sprawdzali place zabaw, rejony akwenów wodnych, miejsca niebezpieczne i wymagające natychmiastowej interwencji. A wszystko to z myślą o bezpieczeństwie zimowego wypoczynku.

W działaniach uczestniczyć będą również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą przeprowadzać wzmożone kontrole autobusów przed wyjazdami dzieci na zimowy odpoczynek. Kontroli będzie poddawany przede wszystkim stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości i czas pracy kierowców zawodowych oraz prawidłowość przewożenia osób w tych pojazdach, w tym w szczególności dzieci.

Policjanci uczestniczą również w spotkaniach, na których uczą młodzież bezpiecznego zachowania się na drodze oraz podczas zimowych zabaw. Takie prelekcje dla dzieci i młodzieży ale również dla ich rodziców prowadzone są w szkołach na terenie całego powiatu.

Jak bezpiecznie spędzić ten wolny czas?

Przede wszystkim należy korzystać z wszystkich powszechnie dostępnych źródeł informacji o organizatorach wypoczynku, ich kwalifikacjach i oferowanym programie. Jeśli na zimowisko udajemy się autokarem, zawsze istnieje możliwość powiadomienia miejscowej jednostki policji, w celu skontrolowania takiego pojazdu a także stanu trzeźwości kierowcy. Taka kontrola na pewno zwiększy nasze poczucie bezpieczeństwa.

Kontrole autokarów wyjeżdżających z wycieczkami, odbywają się na parkingu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji przy ul. Odolanowskiej 19. Żeby uniknąć oczekiwania na wolny patrol, organizator wyjazdu musi wcześniej powiadomić policję o chęci i terminie planowanej kontroli autokaru. Zgłoszenia prosimy kierować pod numery telefonów: 62 73 77 211 lub 213 oraz 62 73 77 261 lub 262. Pamiętajmy! Każdy rodzic lub opiekun może poprosić policję o kontrolę autobusu.

O ile nad bezpieczeństwem naszych pociech w miejscach zorganizowanego wypoczynku czuwać będą uprawnione do tego osoby, o tyle zapewnienie właściwej opieki dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania, pozostaje obowiązkach rodziców. Pamiętajmy, aby korzystać tylko z miejsc wyznaczonych do bezpiecznych zabaw. Nie wolno zatem zjeżdżać z nasypów kolejowych czy też w takich miejscach, których groziłoby to wyjechaniem sankami na ulicę.

Zabawy na śniegu organizujmy tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, bądź w miejscach z zasady bezpiecznych. Nigdy przy drogach, parkingach, torowiskach i zawsze w oddaleniu od zbiorników wodnych.

Pomimo pokrytych śniegiem dróg nie korzystajmy z nich jak z torów saneczkowych czy miejsc organizowania kuligów. Ciągnięcie sanek po drodze publicznej jest zabronione a przede wszystkim niebezpieczne. Wystarczy wspomnieć ostatnie informacje z kraju o dzieciach, które ciągnięte za samochodem na sankach uległy wypadkom.

Nie wolno również, jak to często się zdarza, rzucać śnieżkami w przejeżdżające drogą samochody. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwa, kierowca zaskoczony uderzeniem lub utratą widoczności może spowodować tragiczny w skutkach wypadek.

Dużym zagrożeniem są „dzikie lodowiska", powstające na różnego rodzaju stawach, rzekach czy też kanałach. Ślizgając się na łyżwach róbmy to tylko w wyznaczonych miejscach. Korzystanie z sadzawek, stawów, czy co gorsza rzek nie gwarantuje nam naszego bezpieczeństwa. Nikt nie zaręczy, że lód jest na tyle wytrzymały, że uniesie nasz ciężar i że nie jest w którymś miejscu pęknięty w miejscu niewidocznym. Zazwyczaj 10-12 centymetrowa warstwa lodu może wystarczyć, aby na nią wejść, jednak grubość ta może zmieniać się w zależności od prądów wody, nasłonecznienia powierzchni oraz odległości od brzegu. Pamiętajmy że lód jest najsłabszy i najcieńszy w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów, filarów, w miejscach porośniętych podwodną roślinnością oraz trzciną i przy brzegach.

 

Okres ferii to również czas naszej nieobecności w domu oraz podróże różnymi środkami lokomocji, o czym należy pamiętać?

Przed wyjazdem zabezpiecz swój dom:

 • poinformuj zaufaną osobę o swoim wyjeździe, zostaw jej adres Twojego pobytu, telefon kontaktowy, poproś aby zwróciła uwagę na Twoje mieszkanie
 • przed wyjazdem sprawdź czy pozamykałeś drzwi i okna
 • przekaż klucze od mieszkania rodzinie, przyjaciołom, zaufanemu sąsiadowi - niech podczas Twojej nieobecności odbierają pocztę, zaświecą wieczorem światło co sprawi, że nie będzie widocznych oznak opuszczonego mieszkania
 • nie pozostawiaj dużych ilości pieniędzy w domu, zanotuj numery identyfikacyjne posiadanych urządzeń komputerowych i RTV

Kiedy podróżujesz pociągiem:

 • nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru
 • unikaj pustych przedziałów
 • wsiadając i wysiadając z pociągu zwróć uwagę na otaczające Cię osoby - wtedy dochodzi najczęściej do kradzieży kieszonkowych
 • nie przyjmuj od nieznanych osób poczęstunku np. w formie napojów

Jeśli jedziesz samochodem:

 • odpowiednio zaplanuj czas podróży unikając podróżowania w nocy
 • jeśli czujesz się zmęczony prowadzeniem pojazdu, zatrzymaj się i zrelaksuj lecz unikaj parkingów w miejscach odludnych
 • nie przekraczaj dozwolonej prędkości - lepiej dojechać do celu później niż nie dojechać tam w ogóle
 • nie siadaj za kierownicę jeśli piłeś alkohol
 • stosuj foteliki dla swoich dzieci, właściwie umocowany fotelik i przypięte pasami dziecko podróżuje bezpieczniej.

Zastosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwoli nam wszystkim na przyjemne, i co najważniejsze, bezpieczne spędzenie zimowego wypoczynku.