Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy - Policja Radzi - KPP Ostrów Wlkp

Policja Radzi

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

przemoc121W niniejszym artykule publikujemy wykaz ośrodków udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, możliwości skorzystania z punktów konsultacyjnych i grup wsparcia oraz przydatne strony z materiałami niezbędnymi dla osób pokrzywdzonych szukających pomocy prawnej.

Informacjadotycząca organizacji udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałaniauzależnieniom i patologiom społecznym:

 

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 326

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 592 11 22

 

 1. SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 09 87

 

 1. Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas

ul. Grunwaldzka 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. całodobowy 663 322 797

 

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Słupia k/Kępna

ul. Katowicka 10

tel. 603 810 180

 

 1. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie

ul. Olszynowa 53a, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 738 36 46

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 51 52 wew. 35

 

 1. Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny"

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i przemocy w rodzinie

ul. Kolejowa 24 b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. do stowarzyszenia 62 735 99 24

 

 1. Stowarzyszenie „Trzeźwość"

Punkt Informacyjno - Konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym ii przemocy w rodzinie

ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. do stowarzyszenia 62 591 77 10

 

 1. Fundacja „Wsparcie"

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym  i przemocy w rodzinie

ul. Limanowskiego - Dom Parafialny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

 1. Caritas Diecezji Kaliskiej

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym oraz innymi uzależnieniami  z Całodobowym Telefonem Zaufania prowadzony przez Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas

ul. Grunwaldzka 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. całodobowy 663 322 797

 

Informacje dotyczące możliwości korzystania z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim:

 

pdf PUNKT KONSULTACYJNY

pdf GRUPA WSPARCIA

doc PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCóW PRZEMOCY W RODZINIE

 

Przydatne linki:

http://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/dzialania-policji/prewencja/problematyka-przemocy-w/188448,Problematyka-Przemocy-w-Rodzinie.html