"Dopalacze niszczą życie" - Dla szkół - KPP Ostrów Wlkp

Dla szkół

"Dopalacze niszczą życie"

dopalacz4 września odbędzie się premiera filmu ostrowskiej grupy PaT „Dopalacze niszczą życie". Film jest jednocześnie inauguracją wielkopolskiego programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Dopalacze niszczą życie".

W ostatnim czasie na terenie kraju miał miejsce wzrost negatywnych zdarzeń będących skutkiem zażywania dopalaczy. Przeprowadzone analizy i diagnozy wskazują, że dopalacze i narkotyki to obecnie jedne z najpoważniejszych zagrożeń wymagających podjęcia zdecydowanych działań profilaktycznych.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom przygotowuje program profilaktyczny pn. „Dopalacze niszczą życie". Projekt ten już uzyskał wstępną akceptację Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego do podjęcia wspólnych działań w tym obszarze.

Program skierowany będzie do placówek oświatowych, organizacji i podmiotów pracujących z młodzieżą, jak również do szerszego kręgu mieszkańców Wielkopolski. Polegać on będzie m. in. cyklicznych spotkaniach ekspertów z młodzieżą, włączaniu młodych ludzi we wspólne działania realizowane w ramach twórczej profilaktyki, działania PaT, organizacji w szkołach konkursów dotyczących dopalaczy i narkotyków.

Pierwszym elementem programu- spajającym na terenie Wielkopolski działania profilaktyczne w obszarze dopalaczy i narkotyków jest projekcja filmu przygotowanego przez ostrowską grupę PaT „Dopalacze niszczą życie" pod patronatem Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beaty Klimek. Premiera filmu odbędzie się 4 września br. w Ostrowskim Centrum Kultury.

 

dopalacz