7 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu - Dla szkół - KPP Ostrów Wlkp

Dla szkół

7 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu

dsc_21687 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, a tematem przewodnim w roku 2012 jest Internet, jako łącznik między pokoleniami. Zachęcamy do skorzystania ze scenariuszy lekcji przygotowanych w ramach programu profilaktycznego, któremu patronuje Komenda Główna Policji.

Wszelkie informacje na temat Dnia Internetu i działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie zawarte są na stronie internetowej www.dbi.pl oraz www.dzieckowsieci.pl

Dzieci mogą znaleźć informacje na ten temat na stronie www.sieciaki.pl

Ponadto Microsoft i Fundacja Dzieci Niczyje przygotowały pakiet „W sieci.tv" celem rozpowszechniania  informacji dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Program ten jest objęty patronatem Komendy Głównej Policji.

Pakiet ten można wykorzystać w zajęciach z dziećmi i młodzieżą, gdyż zawiera on gotowe scenariusze zajęć edukacyjnych oraz materiały dla profesjonalistów pracujących z dziećmi w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie.

Materiały są też dostępne do bezpłatnego pobrania w zakładce „Materiały edukacyjne" (lewe menu na głównej stronie www.dzieckowsieci.pl ), potem należy wybrać właściwy materiał / scenariusz ( http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-w-sieci )