Dla szkół

Czy Jesteś Bezpieczny? Turniej w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

tur2Wczoraj w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim odbył się V Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Czy Jesteś Bezpieczny?". W turnieju, jak co roku, uczestniczyli przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Coroczny konkurs profilaktyczny „Czy Jesteś Bezpieczny?" organizowany przez Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim cieszy się dużym zainteresowaniem uczącej się tam młodzieży ale nie tylko, gdyż zasięg konkursu jest międzypowiatowy. Na piątej jego edycji stawiły się drużyny ze szkół w Jarocinie, Pleszewie i Ostrzeszowie.

Przybyłych gości uczniowie szkoły tradycyjnie przywitali piosenką o Pyrku.

W konkursie szczególny nacisk położony był na bezpieczeństwo dziecka w codziennych sytuacjach, w jakich może się ono znaleźć. W tym utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły, znajomość znaków drogowych, a także z uwagi na okres zimowy również bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw.

Przedstawiciele rywalizujących drużyn zmagali się z różnorodnymi konkurencjami, których prowadzące konkurs nauczycielki przygotowały niewyczerpaną ilość. Wśród nich znalazły się między innymi: krzyżówka, układanka znaków drogowych, wykreślanki, zadania praktyczne, demonstracje prawidłowych zachowań na podstawie historyjek obrazkowych, rozsypanki wyrazowe, konkurs plakatów i wiele innych.

Miłym przerywnikiem były piosenki śpiewane przez ostrowskich uczniów przy akompaniamencie Pana od muzyki.

Aktywny udział w zabawie brali nie tylko członkowie współzawodniczących drużyn, ale i publiczność, dla której organizatorzy również przygotowali wiele zadań z nagrodami.

Zwycięzcami konkursu okazali się w tym roku uczniowie z Jarocina, a kolejne miejsca zajęli odpowiednio dzieci z Ostrzeszowa, Pleszewa o Ostrowa Wielkopolskiego.

{galeria}Turniej ZSS 2012{/galeria}