Plansze edukacyjno-profilaktyczne - Dla szkół - KPP Ostrów Wlkp

Dla szkół

Plansze edukacyjno-profilaktyczne

pl
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. dysponuje planszami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą - „Narkotykom mówię NIE!" oraz „Alkoholizm jest chorobą". Plansze te zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2012.

 

Każdy zestaw składa się z kilkudziesięciu plansz, mających na celu ułatwienie w prowadzeniu prelekcji oraz obrazowe przedstawienie omawianych zagadnień. Zestawy planszowe mogą być wykorzystywane w szkołach jako pomoc dydaktyczna przy opracowywaniu i realizowaniu szkolnego programu profilaktyki. Do pakietów zostały dołączone propozycje konkretnych zajęć z uczniami, w oparciu o aktywizujące metody nauczania, takie jak burza mózgów, dyskusja, praca w małych grupach drama itp. Plansze można wykorzystać zarówno do prelekcji z uczniami jak i rodzicami lub też w celach szkoleniowych dla grona pedagogicznego.

Zestawy planszowe możemy wypożyczyć wyznaczonym osobom zajmującym się profilaktyką w szkołach lub też przeprowadzić prelekcję przy udziale policjanta. Ze względu na to, że posiadamy tylko po 1 szt. zestawów, prosimy o wcześniejszy kontakt w razie zapotrzebowania pod numery telefonów: 062/ 73 77 209, 062/ 73 77 238 lub 062/73 77 300 lub komórkowy 519 064 870.

{galeria}plansze{/galeria}