Programy "Bezpieczna Szkoła", "Z Pyrkiem Bezpieczniej" - Dla szkół - KPP Ostrów Wlkp

Dla szkół

Programy "Bezpieczna Szkoła", "Z Pyrkiem Bezpieczniej"

Z końcem ubiegłego roku zakończyły się spotkania koordynacyjne dla szkolnych koordynatorów programów prewencyjnych „Bezpieczna Szkoła" oraz „Z Pyrkiem Bezpieczniej". W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów miasta i powiatu, które uczestniczą w realizacji obu programów.

W trakcie spotkań omówiono dotychczasowy przebieg czynności realizowanych w ramach obu programów, możliwości w zakresie współdziałania szkół z Policją w ramach profilaktyki, przedstawiono ofertę profilaktyczną Policji skierowana do szkół, zawierającą między innymi prelekcje do poszczególnych grup wiekowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów podzielone w ujęciu tematycznym, prelekcje do rodziców oraz nauczycieli, możliwość udziału Policji w przedsięwzięciach prewencyjnych organizowanych przez szkołę, takich jak np. konkursy, festyny i inne projekty.

Przypomniano o możliwości organizacji akcji znakowania rowerów, oraz o akcjach „Bezpieczna Droga do Szkoły" połączonych z wręczaniem pierwszakom elementów odblaskowych.

Do celów informacyjnych na potrzeby programów w zakładce Prewencja na stronie internetowej KPP utworzono niniejszą podzakładkę „Dla szkół", a do celów kontaktowych z koordynatorami wykorzystywany będzie adres email KPP -

rzecznik@ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl

W tym miejscu znajdować się będą informacje dla szkół o działaniach podejmowanych przez Policję w zakresie profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej.