Konferencja prasowa - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Mapy Zagrożeń - KPP Ostrów Wlkp

Mapy Zagrożeń

Konferencja prasowa - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 20.09.2016

dsc_4598_800x550KrajowaMapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona na terenie powiatuostrowskiego.Od dziś każdy mieszkaniec naszego miasta i powiatu możepodzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, którezauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularniebędą sprawdzać wskazane miejsca.

Na terenieWielkopolski, ruszyła aplikacja „Krajowa MapaZagrożeń Bezpieczeństwa".

Dzisiaj, 20września w KomendziePowiatowejPolicji w Ostrowie Wielkopolskimodbyła się konferencja prasowa, na której to nowoczesne,internetowe narzędzie komunikacji społeczeństwa z Policją zostałozaprezentowane dziennikarzom.

Podczasspotkania Komendant Powiatowy Policji wOstrowie Wielkopolskim podinsp. Zbigniew Raczak poinformował dziennikarzyo głównych założeniach projektu.

Krajowa Mapa ZagrożeńBezpieczeństwa służy, każdemu do zgłoszenia problemu dotyczącegozagrożenia. Jako problem dotyczący zagrożenia należy przyjąćzbiór powtarzających się podobnych wydarzeń, które szkodząspołeczności lokalnej. Linki do Krajowej Mapy ZagrożeńBezpieczeństwa znajdują się na stronach internetowych Policji, azgłoszenie jest bardzo proste i intuicyjne.

Poniżej zamieszczamy krótkąinstrukcję, jak korzystać z aplikacji:

Pierwszym krokiem jest wywołanieinteresującego nas obszaru na mapie.

Następnie wybieramy ikonę dodajzagrożenie która położona jest w lewym dolnym rogu ekranu.

Ze zbioru zagrożeńprzedstawionych w formie opisanych ikon wybieramy rodzaj problemu.

Kolejnym krokiem będzie wybraniedokładnego punktu na mapie, ważne jest precyzyjne zaznaczeniemiejsca.

Przed zatwierdzeniem zgłoszeniamusimy jeszcze określić dokładną datę zdarzenia.

To wszystko, teraz to już myzajmiemy się zgłoszeniem a pozyskana dzięki Państwu wiedzęwykorzystamy w planowaniu działań związanych z zarządzeniembezpieczeństwem publicznym.

Aplikacjajest już dostępna na stronach internetowych wszystkichwielkopolskich komend, w tym również Komendy PowiatowejPolicji w Ostrowie Wielkopolskim.

Należy zaznaczyć, że wnagłych przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112 bądź997.

{galeria}krajowa mapa zagrozen{/galeria}