Mapy Zagrożeń

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński: Mapa zagrożeń bezpieczeństwa będzie wprowadzona w całej Polsce

Data publikacji 18.08.2016

mapa_zagrozen_01-Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" realizowanypilotażowo w trzech garnizonach sprawdził się. Dlatego podjęliśmydecyzję, że program od września będzie realizowany w całejPolsce - poinformował w środę Jarosław Zieliński, sekretarzstanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pilotaż programu „KrajowaMapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" jest realizowany od 1 lipca br. naterenie garnizonów: podlaskiego, pomorskiego i stołecznego. Tointeraktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się znajważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeńw danej lokalizacji.

Mapa pomaga równieżwskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócićszczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, ajeśli informacje okażą się prawdziwe, zostają wprowadzone namapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przyprzywracaniu części zlikwidowanych posterunków Policji. - Toswoista platforma wymiany informacji, przy pomocy której obywatel, wtrosce o wspólne bezpieczeństwo, dzieli się z Policjąinformacjami o potencjalnych zagrożeniach. Chodzi o zaproszeniespołeczeństwa do współpracy z Policją na rzecz poprawybezpieczeństwa - powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.Jednak w razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawszekorzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

W czasie pilotażu naterenie garnizonów: podlaskiego, pomorskiego i stołecznego z mapyskorzystało ponad 35 tys. użytkowników. Odnotowano ponad 86 tys.odsłon aplikacji. - Aktualnie mamy już ponad 6 tys. zgłoszeń odobywateli, a podkreślam, że chodzi tylko o trzy garnizony. Jesteśmyprzekonani, że kiedy wprowadzimy program na terenie całego kraju,zainteresowanie obywateli będzie tak samo duże - poinformowałwiceszef MSWiA.

Wiceminister sprawwewnętrznych i administracji podkreślił, że „Krajowa MapaZagrożeń Bezpieczeństwa" została dobrze przyjęta przezspołeczeństwo. - Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń izainteresowanie obywateli tą formą komunikacji, mogę powiedzieć,że ta koncepcja w pełni się sprawdziła - ocenił JarosławZieliński. Jednocześnie zaznaczył, że Polacy bardzo poważniepodeszli do nowego programu, o czym świadczy śladowa liczbafałszywych zgłoszeń.

Najczęściej zgłoszeniadotyczyły spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości oraznieprawidłowego parkowania. Policjanci zajmowali się teżzgłoszeniami o niewłaściwym oznakowaniu dróg. - Weryfikujemyrównież takie sygnały, a potem kierujemy odpowiednie wnioski dozarządcy drogi - powiedział inspektor Jan Lach, ZastępcaKomendanta Głównego Policji.

- Cały czas trwają pracenad udoskonalaniem nowego narzędzia, jakim jest „Krajowa MapaZagrożeń Bezpieczeństwa". Wprowadzamy jeszcze drobne korekty izakładamy, że pomiędzy 1 a 10 września program ruszy w całejPolsce - zapowiedział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu wMSWiA. Wiceminister podkreślił również, że program jest jednym zelementów „pracy Policji bliżej ludzi i z ludźmi".

{galeria}mapa zagrozen mswia{/galeria}