Mapy Zagrożeń

Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje odnośnie Lokalnych Map Zagrożeń

Data publikacji 29.03.2016

mapy_zagroeW minionym tygodniu, policjanciostrowskiej komendy przeprowadzili kolejne konsultacje dotyczącetworzenia Map Zagrożeń. Cykl przeprowadzanych konsultacji ma byćpomocny w poprawie bezpieczeństwa na ulicach naszego miasta ipowiatu.

W naszymwojewództwie, podobnie jak na terenie całego kraju, odbywają siękonsultacje, spotkania i debaty dotyczące tworzonej mapy zagrożeńbezpieczeństwa. Wubiegłym tygodniupolicjanciz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim spotkali się zmieszkańcami wsinależących do Gminy Raszków,a także GminyOdolanów, gdzie spotkano sięz pracownikami Nadleśnictwa i Straży Leśnej z Antonina.

Celem takich konsultacji jest stworzenie lokalnejMapy Zagrożeń, która obrazować będzie zagrożenia jakiewystępują w naszym najbliższym otoczeniu. Policji natomiast,pozwoli to skuteczniej dyslokować policjantów do służby w miejscaszczególnie zagrożone występowaniem przestępstw czy wykroczeń.

W związku z tym, policjanci ostrowskiej komendyrozdali uczestnikom konsultacji ankiety, w których każdy zmieszkańców anonimowo mógł wyrazić swoją opinię i wskazaćmiejsca, w których jego zdaniem najczęściej dochodzi doniepożądanych zachowań.

Informacje uzyskane podczas wszystkich trwającychkonsultacji pozwolą na stworzenie Lokalnych Map Zagrożeń. Ichcelem będzie obrazowe przedstawienie informacji na temat aktualnychzagrożeń występujących w naszym najbliższym otoczeniu.