Konsultacje społeczne w Odolanowie - Mapy Zagrożeń - KPP Ostrów Wlkp

Mapy Zagrożeń

Konsultacje społeczne w Odolanowie

Data publikacji 10.02.2016

dsc_0126_800x600W związku z trwającymina terenie całego kraju konsultacjami,spotkaniami i debatamidotyczącymi tworzonej właśniemapy zagrożeń, w dniu dzisiejszym policjanciz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim iKomisariatu Policji w Odolanowie spotkali się z przedstawicielami miasta i gminy Odolanowa.

Dzisiaj w sali CentrumIntegracji Społecznej przy ul. Bartosza 14 w Odolanowie odbyłysię kolejne konsultacje społeczne dotyczące tworzenia „Krajowejmapy zagrożeń bezpieczeństwa". Udział w spotkaniu wzięliprzedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych,instytucji oraz mieszkańcy.

Organizatorem dzisiejszych konsultacji byłKomendant Komisariatu Policji podinsp.Mirosław Józefiak. W spotkaniuuczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w OstrowieWielkopolskim mł. isnp. Piotr Wilkowski.

W Odolanowie dyskutowano dziś o poziomie poczuciabezpieczeństwa oraz o zapewnieniu porządku na terenie działaniaKomisariatu Policji. Omówiono zagrożenia - ze szczególnymuwzględnieniem tych w ruchu drogowym, a także dotychczasowąwspółpracę w zakresie bezpieczeństwa i zapobieganiaprzestępczości. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienićinformacje o miejscach zagrożonych, jak również zaznaczyć bieżąceproblemy. Konsultacje pozwoliły określić wzajemne oczekiwania orazdalsze kierunki współdziałania.

Informacje uzyskane podczas wszystkich trwającychkonsultacji pozwolą na stworzenie Lokalnych Map Zagrożeń. Ichcelem będzie obrazowe przedstawienie informacji na temat aktualnychzagrożeń występujących w naszym najbliższym otoczeniu.


 

Opr. st. post. Patrycja Lichtarowicz

 

{galeria}mapazagrozenodolanow{/galeria}