Konsultacje społeczne dotyczące map zagrożeń - Mapy Zagrożeń - KPP Ostrów Wlkp

Mapy Zagrożeń

Konsultacje społeczne dotyczące map zagrożeń

Data publikacji 09.02.2016

dsc_0118_800x600Wnaszym województwie, podobnie jak na terenie całego kraju, odbywająsię konsultacje, spotkania i debaty dotyczące tworzonej właśniemapy zagrożeń bezpieczeństwa. Dotej pory Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w OstrowieWielkopolskim spotkali się z mieszkańcami Nowych Skalmierzyc,Raszkowa oraz mieszkańcami kilku ostrowskich osiedli.

Wczorajostrowscy policjanci spotkali się z mieszkańcami osiedli nr2 Wenecja, nr 5 Pruślin i nr 11 Powstańców Wlkp.

DzisiajnatomiastwsaliStadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 a w NowychSkalmierzycach orazw Domu Kultury przy ul. Koźmińskiej 8 w Raszkowie odbyłysię kolejnekonsultacje społeczne dotyczące tworzenia „Krajowej mapy zagrożeńbezpieczeństwa". Udział w spotkaniu wzięli przedstawicielesamorządu lokalnego, służb mundurowych, instytucji oraz mieszkańcymiasta i powiatu.

Naterenie gminy Raszkowa obecny był także Komendant Powiatowy Policjiw Ostrowie Wielkopolskim nadkom Zbigniew Raczak. Organizatoremkonsultacjinaterenie Raszkowabył KomendantKomisariatuPolicji w Raszkowieasp.sztab.Piotr Gmurowski.

WNowych Skalmierzycach organizatorem konsultacji był KomendantKomisariatu Policji kom. Klaudiusz Woźniak. W spotkaniuuczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł.isnp.Piotr Wilkowski.

Nadzisiejszychspotkaniachdyskutowano o poziomie poczucia bezpieczeństwa oraz zapewnieniuporządku na terenie gminy. Omówiono zagrożenia (m.in. w ruchudrogowym), a także dotychczasową współpracę w zakresiebezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości. Wymienianoinformacje o miejscach zagrożonych, rozmawiano o bieżącychproblemach, wzajemnych oczekiwaniach oraz określono dalsze kierunkiwspółdziałania.

Celemspotkania było poznanie opinii zaproszonych gości na temat miejsczagrożonych przestępczością i wykroczeniami na terenie działaniaposzczególnych jednostek. Informacje te pozwolą na stworzenie Lokalnych Map Zagrożeń w celuobrazowego przedstawienia mieszkańcom informacji na temat zagrożeńwystępujących w ich najbliższym otoczeniu.

Spotkaniatego typu, pełnią istotną rolę we wzajemnej wymianie informacji,stanowią również pole do dyskusji na tematy ważne dla mieszkańcówdlatego ustalono, że będą onekontynuowane.

Konsultacje naterenie działania Komisariatu Policji w Raszkowie:

{galeria}konsultacje Raszkow{/galeria}

 Konsultacje naterenie działania Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach:

{galeria}konsultacje Nowe Skalmierzyce{/galeria}

Konsultacje na terenie kilku ostrowskich osiedli:

{galeria}konsultacje osiedla Ostrow{/galeria}