Wykaz telefonów wydziałów KPP - KPP Ostrów Wlkp

Wykaz telefonów wydziałów KPP

Wykaz telefonów wydziałów KPP

Wydział Prewencji 

tel. 62/ 73 77 220 / 47 77 54 220

fax: 62/ 73 77 225

 

Naczelnik - nadkom. Dariusz Jakuszkowiak

Z-ca Naczelnika - asp. Sławomir Maciejewski

Z-ca Naczelnika - asp.sztab. Krzysztof Guździoł

 

Wydział Kryminalny 

tel. 62/ 73 77 270 / 47 77 54 270

fax: 62/ 73 77 275

 

p.o. Naczelnika - podkom. Przemysław Raczak

p.o. Z-cy Naczelnika asp.sztab. Michał Wróblewski

 

Wydział Dochodzeniowo- Śledczy

tel. 62/ 73 77 280 / 47 77 54 280

fax: 62/ 73 77 285

 

Naczelnik - kom. Artur Kamiński

Z-ca Naczelnika asp. Łukasz Adamek

 

Wydział Ruchu Drogowego 

tel. 62/ 73 77 260 / 47 77 54 260

fax: 62/ 73 77 265

Naczelnik - podinsp. Witold Kolenda

Z-ca Naczelnika - asp. Sławomir Frąszczak

 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą 

tel. 62/ 73 77 290 / 47 77 54 290

fax: 62/ 73 77 275

Naczelnik - asp. Krzysztof Jakubek

 

Wydział Ogólny

tel. 62/73 77 325 / 47 77 54 325

fax: 6/73 77 205

Naczelnik -  podkom. Łukasz Dąbrowski