Gmina Sośnie - KPP Ostrów Wlkp

Gmina Sośnie

Gmina Sośnie

sonie

 

 

 DZIELNICA NR 4

 tel.  47 77 54 391

tel. kom. 786936406 

 

p.o. dzielnicowego sierż. Patryk Szymański

e-mail: dzielnicowy.sosnie4@po.policja.gov.pl

 

 

 

Obejmuje miejscowości:

Sośnie, Kocina, Pawłów, Kuźnica Kącka, Kąty Śląskie, Cieszyn, Dobrzec, Konradów.

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4: ograniczenie w znacznym stopniu problemu wykroczeń, art. 77 kw, polegających na niezachowaniu należytej ostrożności przy trzymaniu zwierząt, a także problemu bezpańskich psów w miejscowości Cieszyn i Dobrzec.

DZIELNICA NR 5

 tel. 47 77 54 391

tel. kom. 786936407 

 

sierż. sztab. Paweł Grzesiak

 e-mail: dzielnicowy.sosnie5@po.policja.gov.pl

                                                                                

Obejmuje miejscowości:

Kałkowskie, Chojnik, Bogdaj, Bronisława, Granowiec, Młynik, Mariak, Szklarka Śląska, Możdżanów, Janisławice, Osada Krupa.

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5:  ograniczenie wykroczeń porządkowych, w szczególności spożywania alkoholu w miejscach publicznych w miejscowości Granowiec , głównie w rejonie ul. Odolanowskiej – rejon cmentarza.