Realizacje wniosków z debaty

Wnioski z debat społecznych Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2016

Realizacja wniosków z debat społecznych Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2016.

Wnioski z debaty dla mieszkańców w SP 9, w dniu 11 luty 2016 r.

 • zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej przez osoby nietrzeźwe w okresie weekendów,

 • spożywanie alkoholu przez grupę młodzieży w bramie nr 8 przy ul. Kopernika w godzinach nocnych,

 • zakłócanie porządku i ciszy nocnej przez osoby powracające z dyskotek,

 • palenie w piecach grzewczych, powodujące zadymienie powietrza na ul. Grabowskiej,

 • zanieczyszczanie otoczenia przez psy na ul. Paderewskiego,

 • zakłócanie spokoju i ciszy nocnej przez młodzież gromadzącą się na placach zabaw przy ul. Strzeleckiej 86, 88 i 92 oraz przy ul. Paderewskiego 38, 36 i 40, osoby korzystające z baru przy ul. Strzeleckiej 92 (również spożywanie alkoholu i załatwianie potrzeb fizjologicznych), na placu zabaw przy ul. Mertki 5,7, 9a i c (tu również uszkodzenia mienia), przy budynku ul. Śmigielskiego 18, przy ul. Komuny Paryskiej 1 i 3 (również uszkodzenia mienia przez osoby nietrzeźwe, korzystające ze sklepu przy ul. Paderewskiego). Ponadto zakłócanie spokoju przy ul. 60 Pułku Piechoty 5-7 (Grosik), Al. Słowackiego 10 (za budynkiem), ul. Tuwima 3 (piaskownica), 5 i 7 (za stacja trafo), ul. Konopnickiej za „Biedronką” a także przy bloku nr 4 oraz na placu zabaw przy bloku nr 8, osiedle przy ul. Limanowskiego, ul. Towarowa 6 (za stacją trafo), ul. Partyzancka 28 (podwórze), ul. Wrocławska (zespół budynków za bankiem).

Planowane zadania, wartość końcowa ich realizacji oraz termin ich zakończenia wobec wniosków oraz ustaleń

 • Obejmowanie służbą patrolową oraz obchodową wskazanych miejsc,

 • Zdecydowana reakcja na popełniane we wskazanych miejscach wykroczenia, nakładanie kar w drodze mandatu karnego, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu.

Realizując powyższe wnioski miejsca wskazane we wnioskach objęto służbą patrolową, celem reagowania na zakłócenia spokoju i porządku publicznego.

Jednocześnie dzielnicowi w ramach codziennej służby obchodowej dokonywali kontroli miejsc wskazanych we wnioskach, gdzie dochodziło do zakłócenia porządku publicznego. Podczas powyższych kontroli i ujawnienia jakichkolwiek naruszeń prawa nakładali mandaty karne na sprawców wykroczeń. W dalszym ciągu te miejsca pozostają pod stałym nadzorem dzielnicowego.

W ramach codziennej służby dzielnicowi kontrolują miejsca gdzie może dochodzić do zakłóceń porządku publicznego, miejsc wskazanych przez obywateli czy też naniesionych na ,,Krajową Mapę Zagrożenia”

 

Wnioski z debaty dla działkowiczów, w dniu 20.08.2016 r.

 • zbyt szybka jazda motocykli i samochodów w rejonie tzw. „Koziego Borku”, jazda motocyklistów na jednym kole,

 • młodzież wracająca z Orlika na tzw. „Kozim Borku” po wypiciu zakupionego w TESCO piwo zakłóca spokój i ciszę nocną oraz rozrabia na terenie ogródków działkowych,

 • podejmowanie przez Policję działań w sprawie kradzieży na działkach.

Planowane zadania, wartość końcowa ich realizacji oraz termin ich zakończenia wobec wniosków oraz ustaleń

 • Obejmowanie służbą patrolową oraz obchodową wskazanych miejsc,

 • Obejmowanie terenu ogródków działkowych działaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie kradzieżom i kradzieżom z włamaniem,

 • Zdecydowana reakcja na popełniane we wskazanych miejscach wykroczenia, nakładanie kar w drodze mandatu karnego, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu.

Wykonane czynności: dyslokowanie patroli WRD we wskazany rejon, w przypadku ujawnienia wykroczeń nakładanie mandatów karnych (kierowanie wniosków o ukaranie) wobec sprawców wykroczeń, kontrole stanu technicznego motocykli – w przypadku nieprawidłowego stanu technicznego zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych, organizowanie działań własnych „Motocyklista”.
 

Teren ogródków działkowych w Ostrowie Wlkp. jest na bieżąco monitorowany, kontrolowany przez dzielnicowych podczas obchodu, realizowane są działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i wyeliminowanie zjawisk kryminogennych. Organizowane są spotkania, rozmowy z działkowcami, rozwieszane ogłoszenia o zagrożeniach jak również funkcjonariusze pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami ogródków działkowych.

 

Wnioski z debaty dla seniorów, w dniu 08.11.2016 r.

 • Pytanie o tabliczki informacyjne „Miejsce zbiórki”, między innymi o tabliczkę taką, umieszczoną przy sklepie „Biedronka” przy ul. Konopnickiej.

Na pytanie odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Ostrowie Wielkopolskim podkom. Krystian Łapiński.

 

Wnioski z debaty dla mieszkańców w Gimnazjum im. Jana Pawła II, w dniu 28.11.2016 r.

 • na ul. Ledóchowskiego/Majakowskiego popołudniem palone są odpady,

 • podziękowania dla Policji za udział w debacie i troskę o bezpieczeństwo osób starszych,

 • na ul. Matejki przed nowym rondem samochody parkują przy przejściu dla pieszych,

 • pojawiające się na ulicach osoby bezdomne z plecakami, które są agresywne,

 • podziękowania dla Rady Osiedla i Pani Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za realizację inwestycji – postawienie ławek,

 • sprawdzenie, czy stojące na ul. Jankowskiego i Ledóchowskiego przy rozdzielni prądu kontenery z odzieżą stoją zgodnie z przepisami,

 • bezdomni wchodzą do rozdzielni elektrycznych,

 • nieprawidłowe parkowanie pojazdów, które utrudniają ruch kołowy na ul. Baczyńskiego/Mikołajczyka,

 • wykroczenia popełniane przez rowerzystów na ul. Wrocławskiej,

 • w przychodni na ul. Matejki brak laboratorium, które przeniesiono na ul. Wysocką, oczekiwanie na wyniki – 3 dni,

 • wniosek o zabezpieczenie na ul. Piłsudskiego pokryw studzienek, które podczas przejazdu samochodów powodują uciążliwy hałas,

 • w okresie wakacyjnym uciążliwi motocykliści,

Wykonane czynności: w przypadku ujawnień wykroczeń nakładanie mandatów karnych (kierowanie wniosków o ukaranie) wobec sprawców wykroczeń, kontrole stanu technicznego motocykli – w przypadku nieprawidłowego stanu technicznego zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych, organizowanie działań własnych „Motocyklista”.

 

 • wniosek o uzupełnienie oświetlenia na Osiedlu Robotniczym,

 • podziękowania dla Policji za interwencję i szybkie jej załatwienie w sprawie porzuconego plecaka,

 • na ulicy Asnyka brak oświetlenia, osoby spożywają alkohol w piwnicach.

Planowane zadania, wartość końcowa ich realizacji oraz termin ich zakończenia wobec wniosków oraz ustaleń

 • podejmowanie działań wobec parkowania samochodów przy przejściu dla pieszych na ul. Matejki przed nowym rondem,

 • podejmowanie działań wobec nieprawidłowego parkowanie pojazdów, które utrudniają ruch kołowy na ul. Baczyńskiego/Mikołajczyka,

Wykonane czynności: dyslokowanie patroli WRD we wskazany rejon, w przypadku ujawnień wykroczeń nakładanie mandatów karnych (kierowanie wniosków o ukaranie) wobec sprawców wykroczeń.

Dzielnicowy podczas obchodu dokonywał kontroli miejsca wskazanego na ul. Matejki przed rondem, gdzie nie ujawnił nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, jak również na ul. Baczyńskiego /Mikołajczaka.

 

 • ustalenia w sprawie agresywnych osób bezdomnych z plecakami, które pojawiają się na ulicach,

 • bezdomni wchodzą do rozdzielni elektrycznych,

 

Dzielnicowi dokonali sprawdzenia, w wyniku którego nie ujawnili bezdomnych wchodzących do rozdzielni elektrycznych jak również nie otrzymywali informacji od społeczeństwa o takich zdarzeniach.

Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, celem nie dopuszczenia do ich uszczerbku na zdrowiu z powodu wychłodzenia organizmu są prowadzone przez cały okres jesienno-zimowy i zimowo-wiosenny. Policjanci i dzielnicowi kontrolują miejsca, w których osoby bezdomne się pojawiają lub przebywają i podejmują czynności w celu zapewnienia im właściwej opieki.

 

 • podejmowanie działań wobec wykroczeń popełnianych przez rowerzystów na ul. Wrocławskiej,

 Wykonane czynności: dyslokowanie patroli WRD we wskazany rejon, w przypadku ujawnień wykroczeń nakładanie mandatów karnych (kierowanie wniosków o ukaranie) wobec sprawców wykroczeń.

 

 • ustalenia w sprawie osób spożywających alkohol w piwnicach na ulicy Asnyka.

Dzielnicowy dokonał ustaleń, w wyniku których nie ujawnił osób spożywających alkohol w piwnicach przy ul. Asnyka. W przypadku ujawnienia jakiekolwiek wykroczenia podejmie niezwłocznie czynności służbowe.