Pierwszy PaTPort na terenie powiatu ostrowskiego - PaT - KPP Ostrów Wlkp

Pierwszy PaTPort na terenie powiatu ostrowskiego

dsc_7360_800x600W Odolanowie powstał pierwszy na terenie naszego powiatu PaTPort. Grupę tworzą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie, a także Gimnazjum w Wierzbnie.

Dzięki współpracy odolanowskiej szkoły z Policją w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty" oraz staraniom grona pedagogicznego na rzecz zaangażowania młodzieży w działania promujące życie wolne od uzależnień w strukturach Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie, a także Gimnazjum w Wierzbnie powstała pierwsza w powiecie ostrowskim grupa PaTPort.

Program „Profilaktyka a Ty" jest ogólnopolskim programem Komendy Głównej Policji, który zdobywa na terenie naszego kraju coraz większą popularność wśród młodzieży. Realizowany jest na zasadzie profilaktyki rówieśniczej przez młodzież i dla młodzieży. Grupy PaT powstające na terenie kraju zrzeszają młodych ludzi, którzy dobrowolnie, bez żadnych płynących z tego profitów chcą pracować w celu chronienia swoich rówieśników przed zgubnym działaniem narkotyków i dopalaczy. Promują oni zdrowy tryb życia, wolne od uzależnień metody spędzania wolnego czasu, tworzą projekty teatralne, muzyczne i inne formy artystyczne, w których mają możliwość realizacji wspólnych zainteresowań, jednocześnie niosąc profilaktyczny przekaz dla swoich kolegów i koleżanek.

W poniedziałek w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie odbyło się spotkanie inauguracyjne grupy PaTPort. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zaangażowanych w projekt szkół, przedstawiciele lokalnego samorządu, lider Ostrowskiej Grupy PaT Anna Głodek, grono pedagogiczne i uczniowie - członkowie grupy PaTPort. W spotkaniu Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim reprezentował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Piotr Wilkowski, Komendant Komisariatu Policji w Odolanowie podinsp. Mirosław Jozefiak, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Tomasz Mielcarek, koordynator PaT sierż. Małgorzata Łusiak i nadkom. Krzysztof Kula.

Na spotkaniu przedstawiono założenia programu Profilaktyka a Ty, istotę i społeczną wartość podejmowania działań profilaktycznych w tak ważnym obszarze, jakim jest zapobieganie narkomanii. Młodzież zaprezentowała skład grupy i swoje zainteresowania. Następnie odczytano i przyjęto uchwałę o utworzeniu PaTPortu i wybrano kapitanat grupy. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem hymnu PaT.

Cieszymy się z zyskania tak zaangażowanych młodych partnerów, którzy chcą wspólnie z Policją zmieniać świat i życie młodzieży na lepsze.


Opracował: nadkom. Krzysztof Kula

 

{galeria}Patport Odolanow{/galeria}