PaT na debacie społecznej - PaT - KPP Ostrów Wlkp

PaT na debacie społecznej

d12Przedstawiciele Ostrowskiej Grupy PaT „Uzależnieni od Teatru" wzięli udział w debacie społecznej, która odbyła się 15 października 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.

Organizatorem i gospodarzem debaty był nadkom. Zbigniew Raczak, Komendant Powiatowy Policji. Wśród zaproszonych gości znalazły się bardzo ważne osobistości takie, jak insp. Rafał Batkowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, p. Dariusz Dymek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a także p. Jarosław Urbaniak Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i p. Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

Podczas debaty nadkom. Zbigniew Raczak przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie naszego miasta i całego powiatu. Następnie wielu mieszkańców poruszało tematy odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Padło również pytanie dotyczące profilaktyki, czy profilaktyka jest ważna i potrzebna? Bardzo dziękujemy insp. Rafałowi Batkowskiemu, za przybliżenie tej problematyki i ukazanie jej wagi, który jako przyjaciel naszej młodzieży otrzymał z rąk przedstawicieli Ostrowskiej Grupy PaT przygotowany przez nich kolaż.

Dziękujemy za współpracę, wsparcie w działaniu i motywację insp. Rafałowi Batkowskiemu, Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, nadkom. Zbigniewowi Raczakowi, Komendantowi Powiatowemu Policji, a także funkcjonariuszom z Wydziału Prewencji z Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego.

{galeria}debata2014{/galeria}