PaTosfera - PaT - KPP Ostrów Wlkp

img_0121W sobotę 5 lipca Ostrowska Grupa PaT „Uzależnieni od Teatru" wraz z młodzieżą z powiatu ostrowskiego zgromadziła się na Placu Wolności w Koninie, aby razem młodymi osobami z Wielkopolski i grupami PaT z całego kraju rozpocząć PaTosferę.

Uczestnicy mogli brać udział w siedmiu Warsztatach z Mistrzami (Hip Hop - Branko Bielopotocky, Zumba - Sylwia Socha, Samba - Sophie Kobus, Wokalne - Robert Osam, Sztuka Ulicy - Hubert Prekurat, Bębniarskie - Marta Schuberg, Teatralny Lalkarski - Roman Holc i Anna Wdowiak), które trwały dwie godziny. Następnie uczestnicy tychże warsztatów zaprezentowali się przed mieszkańcami Konina i zaproszonymi gości. A było się przed kim pokazać, ponieważ wśród przybyłych gości byli: Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej - Anna Komorowska, Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Tadeusz Sławecki, Szef polskiej Policji - nadinsp. Marek Działoszyński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji - insp. dr Rafał Batkowski, Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, Wielkopolska Kurator Oświaty - Elżbieta Wachowiak, a także Prezydent Konina - Józef Nowicki i inni równie ważni.

Po pokazach warsztatowych młode pokolenie integrowało się przy tańczeniu „Wygłupiaczka" prowadzonego przez Branko Bielopotockiego. Następnie na Placu Wolności młodzież wraz z zaproszonymi gośćmi wspólnie odczytała fragmenty Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Wybrane cytaty dotyczyły poszanowania praw dzieci z zachowaniem ich tożsamości, gwarancji prawa do swobodnego wyrażania własnych poglądów, czy wolności od bezprawnej ingerencji w sferę ich życia prywatnego, rodzinnego lub domowego.

W trakcie PaTosfery na konińskim niebie odbył się pokaz Grupy Akrobatycznej „Żelazny", za sterami dwóch samolotów zasiedli  Wojciech Krupa i Piotr Haberland.

PaTosfera zakończyła się kolorowym korowodem ulicami Konina z Placu Wolności aż do Hali „Rondo". Podczas przemarszu propagowano hasła profilaktyczne, które są podstawą idei programu PaT - moda na życie bez uzależnień. Była to największa z dotychczasowych PaTosfera, liczyła ponad dwa tysiące młodych ludzi. Trasa przemarszu wyniosła aż 2,5 km! Jak powiedział Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Sławomir Jądrzak „Była ona dlatego taka długa, ponieważ chcieliśmy, abyście byli z nami jak najdłużej".

{galeria}9patosferakonin{/galeria}