XXIV Ogólnopolski Rajd Górski służb mundurowych - Policja inaczej - KPP Ostrów Wlkp

Policja inaczej

XXIV Ogólnopolski Rajd Górski służb mundurowych

img_20160923_103556_800x600Ostrowscy policjanci i emeryci z Policyjnego Koła PTTK „Mila" uczestniczyli w dniach 20-24 września w XXIV Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych „Karkonosze 2016". Do rajdu zgłosili się funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji i Straży Granicznej wraz z rodzinami, resortowi związkowcy, oraz emeryci i renciści- w sumie 350 osób. Spośród wszystkich uczestników utworzono 30 rywalizujących między sobą drużyn.

Honorowy patronat nad Rajdem objęli: Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Prezydent IPA Sekcja Polska, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Prezes Zarządu Głównego PTTK, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz Burmistrz Karpacza.

Współorganizatorami Rajdu byli: Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK oraz Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

Od środy do piątku drużyny wędrowały po trasach zaproponowanych przez Sędziego Głównego Rajdu: w środę na Przełęcz Okraj, w czwartek do Borowic przez Dolinę Pięciu Potoków, a w piątek na Śnieżkę. W czwartek - w tzw. dzień wewnętrzny - uczestnicy Rajdu brali udział w konkursie strzelania /z broni krótkiej, broni długiej i z łuku/, konkursie rzutu lotkami, konkursie piosenki rajdowej oraz sprawdzianie wiadomości o terenie, a najmłodsi uczestniczyli w Dziecięcej Olimpiadzie Sportowej.

Dzień zakończył się biesiadą przy piosenkach turystycznych, które wykonywała drużyna „Sieradzkiego Szwędaczka" oraz muzycy z innych drużyn.

W trakcie Rajdu przeprowadzony został egzamin dający uprawnienia Przodownika Turystki Górskiej PTTK lub rozszerzenie tych uprawnień. Egzamin przeprowadziła komisja pod przewodnictwem pana Marka Szota - Wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, a uprawnienia PTG uzyskała 1 osoba z naszego resortu (łącznie od 2013 r. - 22), a rozszerzyło swoje uprawnienia 6 osób

W sobotę, odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu, na które zaproszeni zostali:

 kpt. SG Joanna ZAKRZYK - Zastępca Komendanta Placówki SG w Jeleniej Górze,

 insp. Zbigniew MARKOWSKI - Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze,

 Zbigniew CABAN - członek KKW NSZZ Funkcjonariuszy SG, Przewodniczący Zarządu Uczelnianego przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,

 Roman PALUSZKIEWICZ - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze,

 Radosław JÊCEK - Burmistrz Karpacza.

Zgodnie z klasyfikacją na podium stanęły następujące drużyny:

1 miejsce i Puchar Komendanta Głównego Policji zdobyła drużyna „TRAMP" z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pułtusku

2 miejsce i Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej zdobyła drużyna „Bieluchy" z KMP w Chełmie

3 miejsce i Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zdobyła drużyna „Gryfici" z Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie

Koło PTTK „Mila" z Ostrowa Wielkopolskiego zajęło w tym roku wysokie, 9 miejsce.

Jeden z pucharów dla zwycięzców Rajdu został ufundowany przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas sobotniego zakończenia Rajdu odbyła się także uroczystość wręczenia odznaczeń i dyplomów wyróżniającym się turystom resortowym, a także medali wszystkim uczestnikom Dziecięcej Olimpiady Sportowej.

{galeria}rajd gorski 2016 karpacz{/galeria}

zdjęcia: Aleksander Załęski, Krzysztof Kula