"Młodzi Pamiętają" - Policja inaczej - KPP Ostrów Wlkp

Policja inaczej

"Młodzi Pamiętają"

mp1_409x410W dniu 2 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego ul. Partyzancka 29 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się III Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Krajoznawczy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Młodzi pamiętają".

W dniu 2 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego ul. Partyzancka 29 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się III Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Krajoznawczy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Młodzi pamiętają". Konkurs strzelecki na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego ul. Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziło Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim.

Organizatorem konkursu była Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK i Komisja Turystyki w Resorcie Spraw Wewnętrznych. Współorganizatorami: Wydział Historii Policji i Edukacji Społecznej KGP, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim, Koło PTTK nr 3 „Mila" w Ostrowie Wielkopolskim, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.


W konkursie udział wzięło 20 drużyn (5 ze szkół gimnazjalnych noszących im. Powstańców Wielkopolskich i 15 ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu policyjnym).

Uczestnicy musieli rozwiązać test z wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego, udzielić pierwszej pomocy oraz przystąpić do strzelania.


Nad sprawnym przebiegiem tych konkurencji czuwała Komisja Konkursowa

w składzie:

Przewodniczący: Maria Szubert - Kornaszewska - skarbnik Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim,

Członek komisji: Marzena Kołodziej - wiceprzewodnicząca ZT NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim,

Członek komisji: Andrzej Grabarek - członek NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim.

Po przeprowadzeniu trzech konkurencji nastąpiła przerwa obiadowa, po której drużyny wraz z opiekunami przeszli do IV Liceum Ogólnokształcącego i odbyli strzelanie z broni pneumatycznej.

Delegacja młodzieży udała się również na cmentarz przy ul. Limanowskiego, gdzie złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono puchary i nagrody.


Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: Roman Pacholczyk - Wicestarosta Ostrowski , Ewa Wiśniewska - Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego, Beata Matuszczak - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, nadkom. Zbigniew Raczak - Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, podinsp. Witold Kolenda - naczelnik Ruchu Drogowego, hm. Jerzy Hnatyk - Komendant Hufca Harcerskiego Ostrów Wielkopolski, Grzegorz Serbakowski - wiceprzewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych.


I miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim w składzie:

- Patrycja Kalina

- Natalia Rataj

- Kinga Marciniak

- Julia Płócienniczak

opiekun: Artur Hyla


II miejsce zdobyła drużyna Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu w składzie:

- Artur Stanicki

- Hubert Nowakowski

- Patryk Grelak

- Miłosz Sobczak

opiekun: Magdalena Cieślak


III miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w składzie:

- Patryk Talaga

- Wojciech Wasilewski

- Wojciech Puchała

- Oktawia Dudek

opiekun: Rafał Byzia


Wszystkie drużyny uczestniczące w konkursie otrzymały upominki, a zdobywcy miejsc I-V dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe, a opiekunowie wydawnictwa albumowe. Nagrodą główną, wartości 1.000 zł. jest pobyt w Karpaczu na XXIV Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Służb Mundurowych RSW w dniach 22-24.09.2016 roku.


Nagrody ufundowali:

- Komisja Turystyki w Resorcie Spraw Wewnętrznych

- Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK

- Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

- Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

- Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

- Komenda Główna Policji - Wydział Historii Policji i Edukacji Społecznej

{galeria}mp2016{/galeria}