Policja inaczej

IV RAJD MOTOROWY RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”

Ostrowscy mundurowi uczestniczyli w IV Rajdzie Motorowym Resortu Spraw Wewnętrznych "Szlakami Powstania Wielkopolskiego".

W dniach 4 – 5 listopada 2017 roku w Ostrzeszowie odbył się IV Rajd Motorowy Resortu Spraw Wewnętrznych „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorami Rajdu byli: Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych, Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK, Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” w Gostyniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Koło PTTK nr 3 „Mila” przy Zarządzie Terenowym NSZZ Policjantów KPP w Ostrowie Wielkopolskim, Klub Turystyki Motorowej „WESTERPLATTE” przy Zarządzie Oddziału PTTK w Gdańsku, Klub Turystyki Motorowej „MOTOMEDYK” przy Zarządzie Oddziału PTTK w Płocku, Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej, Bractwo Kurkowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Honorowy patronat nad Rajdem objęli: Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. W Rajdzie uczestniczyło 45 osób z Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Kalisza, Koszalina, Ostrowa Wielkopolskiego, Płocka i Poznania, funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej, resortowi związkowcy oraz emeryci i renciści wraz z rodzinami, a także przedstawiciele zakładów pracy/, spośród których utworzono 16 załóg samochodowych.

 

Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwał Komitet Organizacyjny

w składzie:

 

Komandor Rajdu – Marek Włodarczyk

Wiceprzewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych – Grzegorz Serbakowski

Kwatermistrz – Marzena Kołodziej

Sędzia Główny – Józef Wrzeszczyński.

 

Zanim nastąpiło otwarcie Rajdu, jego uczestnicy zostali oprowadzeni przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacka Wiśniewskiego po jednej z najnowocześniejszych strażnic w Polsce mieszczącej się przy ul. Batorego w Ostrowie Wielkopolskim.

O godz. 11.00 drużyny uczestniczące w Rajdzie wyruszyły samochodami na trasę w kierunku Ostrzeszowa, w trakcie której musieli zaliczyć 6 punktów kontrolnych usytuowanych przy pomnikach upamiętniających wielkopolskich powstańców /ul. Wrocławska 81 w Ostrowie Wlkp., Przygodzice, Janków Przygodzki, Dębnica, Czarny Las, Szklarka Myślniewska/.

Punktem kulminacyjnym Rajdu była uroczystość pod obeliskiem ku czci Powstańców Wielkopolskich na ostrzeszowskim cmentarzu, która rozpoczęła się o godz. 13.30. Pod pomnikiem, przy którym wartę honorową pełnili policjanci i strażacy z Ostrzeszowa, harcerze z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie oraz przedstawiciele Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych Starostwa oraz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, a także organizatorzy i uczestnicy IV Rajdu Motorowego RSW.

Po uroczystości i obiedzie uczestnicy Rajdu udali się w drogę powrotną do bazy w Ostrowie Wielkopolskim /zaliczając po drodze dwa punkty kontrolne w Grabowie i Ołoboku/, gdzie po krótkim odpoczynku przystąpili do zdawania testów z wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i przepisach ruchu drogowego. Sobota zakończyła się biesiadą turystyczną przy piosenkach i dyskotece prowadzonej przez Jacka Michalskiego z Ostrowa Wielkopolskiego.

W niedzielę, zaraz po śniadaniu, przystąpiono do konkursu strzeleckiego z broni pneumatycznej, który przeprowadzili przedstawiciele Bractwa Kurkowego w Ostrowie Wielkopolskim. Strzelał wytypowany z drużyny zawodnik, a pozostali uczestnicy Rajdu udali się na przejażdżkę bryczką po najbliższej okolicy. Punktualnie o godz. 12.00 odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu, na które przybyli:

 

Mirosław Rychlik - Sekretarz Powiatu Ostrowskiego,

Kazimierz Rabczuk - Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych,

bryg. Jacek Wiśniewski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

podkom. Krystian Łapiński - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim,

Grzegorz Węgrzynek - Prezes Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Zgodnie z główną klasyfikacją:

 

1 miejsce i Puchar Starosty Ostrowskiego zdobyła załoga nr 12 w składzie Małgorzata Poczekała – Zbigniew Bogdański z Koła PTTK „Z buta” przy Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu,

 

2 miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zdobyła załoga nr 14 w składzie Adam Wojcieszak – Krzysztof Głuszczak z Koła PTTK „Z buta” przy SEiRP w Kaliszu

 

3 miejsce i Puchar Starosty Ostrzeszowskiego zdobyła załoga nr 8 „HaCePek 1” z firmy H. Cegielski – Poznań S.A. w składzie Krystyna Świątek – Piotr Alankiewicz,

 

4 miejsce i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów zdobyła załoga nr 15 „HaCePek 2” z firmy H. Cegielski – Poznań S.A. w składzie Eugenia i Jerzy Garsteccy,

 

5 miejsce i Puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych zdobyła załoga nr 13 „HaCePek 3” z firmy H. Cegielski – Poznań S.A. w składzie Ewa i Andrzej Raś,

 

6 miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu zdobyła załoga nr 16 w składzie Dariusz Brożek – Wiesław Czech – Janusz Urbański z Klubu Turystyki Motorowej „Westerplatte” przy Oddziale PTTK Gdańsk,

 

7 miejsce i Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wlkp. zdobyła załoga nr 10 w składzie Jacek Wiśniewski – Sławomir Hadryan z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.

 

8 miejsce i Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. zdobyła załoga nr 11 w składzie Barbara Sikora – Wiesław Jachimek z Automobilklubu Ostrowskiego,

 

9 miejsce i Puchar Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp. zdobyła załoga nr 2 w składzie Danuta Niewiada – Andrzej Winiarski z Koła PTTK „Mila” w Ostrowie Wlkp.

 

10 miejsce i Puchar Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego zdobyła załoga nr 7 „Watra” z Oddziału Zakładowego PTTK WSK „PZL-Kalisz” S.A. w Kaliszu.

 

W konkursie strzeleckim zwyciężyła Ewa Sójka z Koła PTTK „Mila” w Ostrowie Wielkopolskim.

 

W konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i ruchu drogowym 1 miejsce zajęła Danuta Niewiada z Koła PTTK „Mila” w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Tekst: Kazimierz Rabczuk

Zdjęcia: st. sierż. Małgorzata Łusiak (KPP Ostrów Wlkp.)

Janusz Urbański (KTM „Westerplatte” Gdańsk)

Józef Wrzeszczyński (KTM „Motomedyk” Płock)