UWAGA! Dobór do służby w Policji - Dobór do służby w Policji - KPP Ostrów Wlkp

Dobór do służby w Policji

UWAGA! Dobór do służby w Policji

Informujemy, że do odwołania wyprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360) wyłącznie drogą pocztowa na adres: Zespół Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu do odwołania zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.