Narada roczna ostrowskich policjantów - Aktualności - KPP Ostrów Wlkp

Aktualności

Narada roczna ostrowskich policjantów

Data publikacji 16.01.2020

Dzisiaj, 16 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się narada roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrada Chmielewskiego. Była ona podsumowaniem pracy ostrowskich policjantów w 2019 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także Prokuratury.

Dzisiaj, 16 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, odbyła się narada roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Pana insp. Konrada Chmielewskiego. W naradzie uczestniczyli również komendanci, naczelnicy i kierownicy podległych Komendzie Powiatowej Policji jednostek i komórek organizacyjnych. Ponadto, obecni byli: Prokurator Okręgowy Pan Paweł Szymanowski, Prokurator Rejonowy Pani Wanda Palczewska, Starosta Ostrowski Pan Paweł Rajski oraz Sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pan Andrzej Baraniak.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim insp. Piotr Wilkowski przywitał gości, następnie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej omówił działania podległych funkcjonariuszy w 2019 roku, w tym działania w obszarze profilaktyki społecznej. Nawiązał też do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, spotkań z mieszkańcami powiatu ostrowskiego i zorganizowanych przedsięwzięć. Następnie głos oddał swojemu I Zastępcy, kom. Krystianowi Łapińskiemu, który omówił poziom bezpieczeństwa i działania pionu prewencji w powiecie ostrowskim w 2019 roku.

Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Tomasz Mroziński omówił najistotniejsze elementy działań podejmowanych przez pion kryminalny.

W dalszej kolejności Komendant Powiatowy Policji podziękował obecnym na odprawie przedstawicielom samorządu i prokuratury za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa oraz za bardzo dobrą współpracę z tutejszą jednostką Policji.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili bardzo dobrą jakość służby ostrowskich policjantów, jednocześnie dziękując za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Na koniec głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Pan insp. Konrad Chmielewski, który podsumował omówioną wcześniej analizę stanu bezpieczeństwa oraz podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte efekty w roku ubiegłym oceniając bardzo dobrze pracę ostrowskich policjantów. Komendant złożył też najserdeczniejsze podziękowania na ręce wszystkich samorządowców za pomoc i wsparcie dla tutejszej jednostki Policji.